برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

آشنایی با نیروگاه حرارتی و اجزای آن

فهرست مطالب

فصل یک مقدمه

مقدمه:.. ۲

اهداف:.. ۹

راهکارها جهت رفع محدودیت ها:.. ۹

فصل دوم تاریخچه

تاریخچه.. ۱۱

بهره‌وری.. ۱۳

نمودار ساده‌شده‌ای از یک نیروگاه حرارتی.. ۱۴

فصل سوم بیان موضوع

آشنایی با نیروگاه حرارتی و اجزاء مختلف آن :.. ۱۷

بویــلر.. ۱۷

۱-۲-۱- دیگ لوله مستقیم. ۲۱

۱-۲-۲- دیگ های لوله خمیده ۲۱

دیگ لوله آبی : پیشرفته. ۲۱

درام ( استوانه بخار ) ۲۲

سوپرهیتر هاو ری هیترها ۲۲

سوپر هیتر همرفتی.. ۲۳

سوپرهیتر تابشی.. ۲۳

بویلرهای یکبار گذر. ۲۳

اکونومایزر (صرفه جو) ۲۴

پیش گرمکن های هوا ۲۴

دمنده های جریان مکشی.. ۲۶

انواع مشعلهای نفتی.. ۲۷

۲-۷-مشعلهای اتمایزینگ بخار. ۲۷

۳-۱- معرفی کلی سیستم. ۲۹

ری هیتر …. ۳۰

۴-۲- کنترل دمای بخار ری هیتر. ۳۰

حفاظتهای سوپرهیتر و ری هیتر. ۳۱

۶-اکونومایزر (صرفه جو ) ۳۱

۷- مشعلها و تجهیزات.. ۳۱

۷-۱- تجهیزات.. ۳۲

۷-۳- تجهیزات هوای مشعل.. ۳۲

سیکل هوا و دود بویلر. ۳۲

 (ژنگستروم) (GAH) 33

گاز طبیعی (بر اساس درصد حجمی) ۳۵

محاسبه هوای احتراق برای سوخت گاز. ۳۶

۵-۱- واکنشهای احتراق سوخت گاز. ۳۶

خوردگی شیمیایی ناشی از محصولات احتراق وبرسی آلاینده های زیست محیطی.. ۳۸

خوردگی ناشی از وجود سولفور، سدیم و وانادیم در نیروگاه ها ۳۸

بـرج خنـک کن اصلـی.. ۴۰

تجهیـزات سیـکل آب از کندانسـور تا بویـلر. ۴۱

تصفیـه خـانه آب نیـروگاه ۴۱

ژنراتـور و ترانسـهای نیـروگاه ۴۱

آشنایی با استاندارد ASME.. 42

مقدمه ای بر Div.1 ، Section VIll,   ASME, : 42

مقدمات دودکش : ۴۷

رویه‌های عمومی.. ۴۹

۲-۱- با مشخص بودن قطر دودکش… ۵۰

بدون مشخص بودن ارتفاع و یا قطر. ۵۱

۳-۱- اصول طراحی.. ۵۵

۳-۲- شرایط طراحی.. ۵۵

×            طراحی فشار باد: ۵۵

۳-۳-         تنش‌های مجاز  ۵۶

تنش‌های مجاز برای مواد ساختمانی (AIJ). 57

تنش‌های مجاز اتصالات جوشکاری (AIJ). 57

– تلرانس‌های ساخت… ۵۸

الف) پوشش پلاستیک… ۶۰

مراحل اجرای پوشش: ۶۱

ب) پوشش لاستیکی.. ۶۱

مراحل اجرای پوشش لاستیکی.. ۶۲

۲-۴-        گشتاور. ۶۳

طراحی پوسته دودکش… ۶۳

۴-۱-        محاسبه تنش… ۶۳

الف) نیروی فشارنده بوسیله دودکش (بارگذاری مرده) ۶۳

ب) گشتاور خمش بوسیله نیروی باد (بارگذاری زنده) ۶۵

ج) گشتاور خمش بوسیله نیروی زلزله    (بارگذاری زنده)     ۶۵

د)             محاسبه رزونانس سرعت باد. ۶۶

۴-۲-        محاسبه ورق پوسته دودکش… ۶۸

الف)               تنش طراحی.. ۶۸

ب)           محاسبه ضخامت ورق پوسته. ۶۹

۴-۱-        ورق پایه. ۷۰

۴-۲-        ورق ضد لغزش… ۷۰

۴-۳-        استحکام بتن.. ۷۱

۴-۵-        ورق ریب… ۷۲

جبران دهانه  ۷۳

۱- انحراف در خلال جابجائی.. ۷۳

۲- انحراف مربوط به نیروی باد. ۷۴

۳- استحکام ورق سوراخدار. ۷۵

برنامه ریزی ساخت… ۷۶

۱- دستگاه شات‏بلاست:   ۷۷

۲- دستگاه برش گازی ( اکسیژن- استیلن ) ۷۸

۳- ماشین فرز پخ زن. ۷۸

۶- دستگاه بریک پرس… ۸۰

۷- دستگاه پروفیل خم‏کن.. ۸۱

۸-دستگاه لوله خم‏کن گرم. ۸۱

انواع روشهای جوشکاری.. ۸۲

v            شرحی بر فرآیندهای ساخت و تولید  ۸۴

v            فرآیند مونتاژ Fit- up. 84

فـــولاد کـــربنـی.. ۸۶

طبقه بندی فـــولاد ها ۸۶

طبقه بندی دیگر روشهای اتصال. ۸۷

فاکتورهای انتخاب طرح اتصال. ۸۷

انتخاب اتصال جوشکاری.. ۸۸

طراحی اتصال جوشکاری.. ۸۹

تقسیم بندی  اتصالات جوشکاری.. ۸۹

برخوردهای سربه سر یا لب به لب… ۸۹

جـــــوش گلــویی.. ۹۱

طراحی اتصالات مربوط به نازل. ۹۲

ملزومـــات جــوشــکاری.. ۹۳

منطقه متاثر از جوش  HAZ  ( منطقه تفتیــده ) ۹۴

عوامل مؤثر در وسعت ناحیه   HAZ.. 94

معـــرفی انواع روشهای جوشکاری.. ۹۵

فرایندهای جوشکاری حالت جامد. ۹۶

ملزومات جوشکاری حالت جـــامــد. ۹۶

تشـــریح برخی فرایند های جوشکاری حالت جــامــد. ۹۶

جوشکاری مقاومتــی فـرکانـس بالا. ۹۷

جوشکاری اصطحکاکی.. ۹۷

جوشکاری حــالت ذوبـــی.. ۹۷

قوس الکتریکی در جوشکاری   ۹۸

روش جوشکاری قوس با الکترود پوشش دار. ۹۹

قابلیت و محدودیت های SMAW… 99

محدودیت های SMAW… 100

انتخاب منبع جریان. ۱۰۰

نام گذاری الکترودها ۱۰۱

جوشکاری قوس… ۱۰۲

مزایای فرایند. ۱۰۳

محدودیتهــای فراینــد. ۱۰۳

اشکالات بلقوه ۱۰۳

متغییر های فرایند. ۱۰۳

الکترود تنگستنی.. ۱۰۴

گازهای محافـظ.. ۱۰۵

انتخاب یک گاز محافظ.. ۱۰۵

اصول عملکرد. ۱۰۷

نام گذاری الکترودهای فولادهای کربنی و کم آلیاژ. ۱۰۷

گاز های محافـظ.. ۱۰۸

کاربردهای معمول   SAW… 109

مـزایـای روش  SAW… 110

محدودیت های روش  SAW… 110

v            مصرف شدنی های روش  SAW… 110

الکترودهای روش  SAW… 110

وضعیتهای مختلف جوشکاری.. ۱۱۲

علائم جوش طبق استاندارد   AWS – A2.4. 113

منحنی آهن کربن.. ۱۱۵

تعاریف و مقدمات.. ۱۱۵

تعریف ساختارهای مختلف نمودار. ۱۱۶

اهداف عملیات حرارتی.. ۱۱۸

عملیات همگن سازی     ۱۱۸

آنیل کردن یا    ۱۱۸

آنیل ایزو ترمال. ۱۱۹

نرمالیته کردن یا نرمالیزاسیون. ۱۱۹

v            فرآیند تنش‏گیری.. ۱۲۰

منابع ایجاد تنش عبارتند از. ۱۲۱

بازیابی و تبلور مجدد   ۱۲۱

-۲  تبلور مجدد   ۱۲۱

مـــزایـــــا : ۱۲۳

بازرسی چشمی یا   ۱۲۴

چشـم آموزش دیده ۱۲۴

مزایای تست  V.T. 124

محدودیتها یا معایب تست روش  V.T. 125

تست   ………. ۱۲۵

مرحله دوم« کاربرد مایع نفوذکننده »  ۱۲۵

کاربرد تست  MT.. 129

محدودیت ها ۱۲۹

موارد امنیتی تست RT.. 131

مزایای روش RT.. 131

محدودیت های روش  RT.. 131

قابلیت سختی پذیری.. ۱۳۲

سرد کردن در یک محیط سرد کننده(کوئینج ) ۱۳۲

تعریف سختی پذیری.. ۱۳۲

نقش کربن در سختی.. ۱۳۲

نقش عناصر آلیاژی.. ۱۳۳

فولادهای آلیاژی.. ۱۳۳

سخت کردن سطحی.. ۱۳۴

کربوره کردن  ۱۳۴

نقش مواد انرژی زا : ۱۳۵

آزمون سختی برینل(مقاومت به نفوذ در برابر یک ساچمه) ۱۳۶

سختی راکول  ۱۳۶

دقت آزمونهای سختی.. ۱۳۷

مزایا و معایب    ۱۳۸

v            فرآیند سنگ زنی.. ۱۳۹

v            فرایند مارکینگ    ۱۳۹

v            فرآیند گوجینگ    ۱۳۹

v            شکلی از نحوه انجام فرایند گوجینگ    ۱۴۰

v            فرآیند برشکاری گازدستی   ۱۴۰

v            فرآیند سندبلاست و رنگ و بسته‏بندی   ۱۴۱

v            فرایند شات بلاست    ۱۴۲

v            رعایت موازین استاندارد و کیفیت محصولات…………. ۱۴۲

v            سیر تحولات کیفیت    ۱۴۴

v           توسعه نظامهای اطمینان از کیفیت………………… ۱۴۸

v            محدودیت منابع. ۱۴۸

v            مفهوم کیفیت… ۱۴۸

v            کیفیت… ۱۴۹

فصل چهارم

نتیجه گیری

جمع بندی نتایج حاصله. ۱۵۳

جدول ۱) مقایسه عملکرد سیستمهای جذبی و فاگ در طول سال. ۱۵۳

جدول ۲) مقایسه عملکرد سیستمهای جذبی و فاگ در دوره گرم سال. ۱۵۴

فصل پنجم

چکیده و منابع

چکیده: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

 

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )