برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی – پایان نامه شیمی دریا ۱۰۰ص

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی – پایان نامه شیمی دریا ۱۰۰ص

 

قیمت : ۴٫۰۰۰ تومان

 

 

* چکیده

* مقدمه

* فصل اول کلیات

* ۱-۱ هدف

* ۱-۲ پیشینه تحقیق

* ۱-۳ روش کار و تحقیق

* فصل دوم کفشک زبانی ماهیان(cynoglossidae tongue soles)

*     کفشک زبان گاوی(cynoglossus marco lepidotus)

* ۱-۲کفشک زبانی ماهیان (cynoglossidae tongue soles)

* ۲-۱-۱ ریخت شناسی کفشک زبانی ماهیان

* ۲-۱-۲ گونه های موجود در ایران

* ۲-۲ جایگاه سیستماتیک کفشک زبان گاوی (cynoglossidate macrolepidotus )

* ۲-۲-۱ ریخت شناسی کفشک زبان گاوی (largescale tonguesole)

* ۲-۲-۲ محیط زیست

* ۲-۲-۳ ارزش اقتصادی

* ۲-۲-۴ اندازه و وزن

* ۲-۲-۵ پراکنش

* فصل سوم چربی ها(lipids)وروغن ماهی(fish oil)

* ۳-۱ چربی ها

* ۳-۲ اسید های چرب

* ۳-۲-۱ مشخصات عمومی اسیدهای چرب

* ۳-۲-۲ خواص اسیدهای چرب

* ۳-۳ ساختمان و خواص انوع چربیها

* ۳-۳-۱ چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها)

* ۳-۳-۲ فسفوگلیسیریدها

* ۳-۳-۳ اسفنگولیپیدها و گلیکولیپیدها

* ۳-۳-۴ موم ها ( waxed)

* ۳-۳-۵ لیپیدهایی که صابون نمی شوند

* ۳-۶ روغن ماهی (Fish oil)

* فصل چهارم   مواد و روش ها

* ۴-۱ مواد مصرف شده

* ۴-۲ وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز

* ۴-۳ دستگاههای مورد نیاز

* ۴-۴ روش

* ۴-۴-۱ تهیه نمونه ماهی کفشک زبان گاوی

* ۴-۴-۲ استخراج مواد طبیعی از کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

* ۴-۴-۳ مراحل عملی استخراج به روش bligh and dyer

* ۴-۴-۴ استخراج و خالص سازی چربی ها در روش Bligh and dyer

* ۴-۵ استفاده توأم از کروماتوگراف و طیف سنج جرمیGC/MS

* ۴-۵-۱ اندیس کواتس (Kovts index )

* ۴-۶ شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی کبد و بافت عضله

* ماهی کفشک زبان گاوی (largescale tongusole) با استفاده از دستگاه GC/MS

* ۴-۶-۱ مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده

* فصل پنجم   نتایج آزمایش و بحث

* ۵-۱ نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS

* ۵-۲ بحث

* پیشنهادات

* فهرست منابع فارسی

* فهرست منابع انگلیسی

* چکیده انگلیسی

* فهرست جداول

* جدول ۳-۱ برخی از اسیدهای چرب طبیعی

* جدول ۵-۱ ترکیبات شناسایی شده در فاز کلروفرمی کبد ماهی کفشک زبان گاوی

* جدول ۵-۲ نتیجه گیری کلی در مورد ترکیبات شناسایی شده در کبد ماهی کفشک

* زبان گاوی

* جدول ۵-۳ ترکیبات طبیعی شناسایی شده در فاز کلروفرمی بافت عضله ماهی کفشک

* زبان گاوی

* جدول ۵-۴ نتیجه گیری کلی در مورد ترکیبات شناسایی شده در بافت عضله ماهی

* کفشک زبان گاوی

* فهرست شکل ها

* شکل ۲-۱ کفشک زبان گاویlargescale tonuesole))18

* شکل ۲-۲ نمای سر ماهی کفشک زبان گاوی ۲۰

* شکل ۲-۳ نمای پشت بدن ماهی کفشک زبان گاوی۲۰

* شکل ۲-۴ نمای دم ماهی کفشک زبان گاوی(largescale tanguesole) ) 20

* شکل ۲-۵ پراکنش ماهی کفشک زبان گاوی۲۱

* شکل ۳-۱ ساختار مولکولی (ALA) Alpha linolenic acid   ۳۳

* شکل ۴-۱ نمونه ماهی کفشک زبان گاوی۳۷

* شکل ۴-۲ نمونه کبد ماهی کفشک زبان گاوی ۳۷

* شکل ۴-۳ نمونه عضله ماهی کفشک زبان گاوی ۳۸

* شکل ۴-۴ دستگاه rotary evaporator 39

* شکل ۴-۵ ۴۱

* شکل۴-۶ شمای کلی از یک سیستم GC/MS43

* شکل ۴-۷ نحوه محاسبه اندیس کواتس از روی زمان بارداری۴۵

*

* فهرست نمودار

* نمودار ۵-۱ کروماتوگرام GC-MS مربوط به فاز کلروفرمی کبدها ماهی

* کفشک زبان گاوی ۵۰

* نمودار ۵-۲ کروماتوگرام gc-ms مربوط به فاز کلروفرمی عضله کفشک

* زبان گاوی۷۵

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران