برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

ایجاد CDچند رسانی زبان برنامه نویسی C# با نرم افزار Flash


فهرست مطالب
فصل اول
۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲- آشنایی با فضاهای نام ……………………………………………………………………………. ۱ ۱
۳- برنامه اول ……………………………………………………………………………………………… ۱۲
۴- فرمت کردن کد …………………………………………………………………………………….. ۱۸
۵- تعریف متغیر و مقدار دهی به آن …………………………………………………………… ۱۸
۶- استفاده از خواص …………………………………………………………………………………… ۱۹
۷- برنامه دوم ……………………………………………………………………………………………. ۱۹
۸- آشنایی بیشتر با کلاس ها و متدها ………………………………………………………… ۲۱
۹- برنامه سوم …………………………………………………………………………………………… ۲۲
۱۰- نحوه ی اجرای برنامه ها ………………………………………………………………………. ۲۳

فصل دوم
۲٫۱ آموزش flash mx…………………………………………… 26

۲٫۲ معرفی چند نرم افزار ………………………………………………….. ۳۵٫
Invisible Secrets v4. 2.2.1 …………………………………………………………… 35
۲٫۲٫۲ FlashGet 1.82 …………………………………………………………………. 36
۲٫۲٫۳ Coffecup Firestar 7.0…………………………………………………… 36
۲٫۲٫۴ Tell Me More Premium 8.0 …………………………… 36

۲٫۳ اسکریپت……………………………………………………………… ۳۶
VB Script 2.3.1 ………………………………………………………………………… 37
JAVA Script 2.3.2 ………………………………………………………………….. 37
۲٫۳٫۳ اکشن اسکریپت : کنترل در زمان اجرا……………………… ۳۷
۲٫۳٫۴ متد ها…………………………………………………………………… ۳۸
۲٫۳٫۴٫۱ متد دکمه ها…………………………………………………………… ۳۸
۲٫۳٫۴٫۲ متد مووی کلی……………………………………….. ۳۹

۲٫۳٫۵ دو تا فایل در مورد action script ………………………………………. . 41

۲٫۴ شروع کار در محیط فلش……………………………………………………… ۴۳
۲٫۴٫۱ انیمیشن سازی به روش فریم توفریم…………………………………………. ۴۶
۲٫۴٫۲ رنگ سازی در فلش …………………………………………………………………… ۴۷
Index coler 2.4.3 ……………………………………………………………………….. 48
۲٫۴٫۴ پنجره ی swathas :……………………………………………………………… 49
۲٫۴٫۵ ابزار Paint pucket…………………………………………………………… 50
۲٫۴٫۶ ابزار (gtadient transform) ………………………………………….. 51

۲٫۵ لایه ها : Layer………………………………………………………….. 52
۲٫۵٫۱ کار با لایه ها……………………………………………………………….. ۵۲

۲٫۶ تکنیک دوم انیمیشن سازی Shape tweening…………… 53
۲٫۷ ویرایش متن ……………………………………………………………………………. ۵۵
Justify 2.7.1 ………………………………………………………………………………. 55
۲٫۷٫۲ آشنایی با مفاهیم uploud ………………………………………………….. 55
۲٫۷٫۳ استفاده ازفونت درShpe tweening…………………………… 56

۲٫۸ Blending , esing………………………………………………… 57

………………………………………………..Symbol 2.9 57
۲٫۹٫۱ گروه اول سمبل های گرافیکی۵۸ ………………………
۲٫۹٫۲ پنجره library: Fll ……………..Widowa/library58
Color 2.9.3 : برای …………………………………..symbol 59
Swap symbols 2.9.4 ………………………………………………………………… 60

۲٫۱۰ روش دوم ساخت symbol ……………………………………………………… 60
۲٫۱۰٫۱ وارد کردن تصاویر …………………………………………………………………….. ۶۰
۲٫۱۰٫۲ دستور …………………….file / import to library 61

Edit Multiple freames 2.11 ………………………………………. 61

Mask 2.12……………………………………………………………………………………. 64

۲٫۱۳ لایه های راهنما Guide layer ……………………………………………. 64

۲٫۱۴ ساخت انیمیشن در نوار زمانی………………………………………………. ۶۵

۲٫۱۵ آ شنایی با سمبل ها در فلش…………………………………………………….. ۶۶
۲٫۱۵٫۱ تفاوت سمبل های Graphic و Movie در فلش……………….. ۶۶
۲٫۱۵٫۲ استفاده از یک سمبل در سمبل دیگر …………………………………….. ۶۷
۲٫۱۵٫۳ تغییر خواص سمبل ها با اسکریپت……………………………… ۶۷

۲٫۱۶ بررسی محیطaction script…………………………………………………… 68

۲٫۱۷ قرار دادن action script در یک دکمه(button)……………………. 69

۲٫۱۸ قرار دادن action script در یک فریم (frame)……………………….. 71

۲٫۱۹ ساده ترین و شاید پرکاربردترین دستور:دستور stop……………. 71

۲٫۲۰ متوقف کردن یک movie clip……………………………………………….. 72

۲٫۲۱ فرمان gotoandplay(پرش به یک فریم)……………………….. ۷۴

۲٫۲۲ آشنایی با چند دستور کوتاه……………………………………………………… ۷۵
۲٫۲۲٫۱ دستور nextframe………………………………………………………………………. 75
۲٫۲۲٫۲ دستور nextscene ……………………………………………………………………. 75
۲٫۲۲٫۳ دستور stop allsounds ……………………………………………….. 75
۲٫۲۳ متن در محیط فلش ……………………………………………………. ۷۶

۲٫۲۴ ایجاد آبجکتهای قابل darg……………………………………………. 78

۲٫۲۵ دکمه ای که با کلیک برروی آن فلش آغاز شود ………………. ۸۰

۲٫۲۶ چرخاندان یک شی(rotation) ………………………………………… 82

۲٫۲۷ مخفی کردن و آشکار کردن یک شی …………………………………… ۸۴

۲٫۲۸ تغییر ارتفاع و پهنای یک شی…………………………………………………….. ۸۵

۲٫۲۹ کامپوننت ………………………………………………………………. ۸۶

۲٫۳۰ آموزش تابع ()setInterval………………………………………… 87

۲٫۳۱ آموزش save فایل txt. در فلش ام ایکس………………………… ۸۸
۲٫۳۱٫۱ آموزش دستور While……………………………………………………. 89

۲٫۳۲ آموزش عملگر ~…………………………………………………………….. ۹۰
۲٫۳۳ خلاصه………………………………………………………………………….. ۹۰ ۲٫۳۳٫۱ ساخت کلید های rollover و rollout…………………………………….. 91
۲٫۳۳٫۲ اکشن اسکریپت……………………………………………………………………………..۹۳
۲٫۳۳٫۳ چطور فایل فلش را توی وبلاگ خود قرار داد………………………………. ۹۶
۲٫۳۳٫۴ آموزش ساخت یک دوربین……………………………………………………………..۹۶
۲٫۳۳٫۵ قالب دستوری اکشن اسکریپ……………………………………………………….. ۹۷
۲٫۳۴ معرفی چند برنامه فلش ساز……………………………………………..۱۰۰
Glanda 2.34.1 ………………………………………………………………………………………..100
SWF quicke 2.34. 2 …………………………………………………………………………….100
SWF Decompile 2.34. 3 ………………………………………………………..101

۲٫۳۵ چند ابزار ساده…………………………………………………………….. ۱۰۱

۲٫۳۶ مرتب سازی عناصر…………………………………………………………۱۰۲

۲٫۳۷ ترازمندی عناصر : (Alignment)……………………………………………….. 103

Transform 2.38……………………………………………………………………………………104

۲٫۳۹ درآمدی برFlash Professional 9…………………………………………106
Document class 2.39.1 …………………………………………………………………….. 109
۱۱۰…………………………………..Symbol-class linkage 2.39.2
Errors and warnings 2.39.3……………………………………………………………110

فصل سوم
۳٫۱ نحوه صدا گذاری…………………………………………………………………. ۱۱۲

۳٫۲ چگونگی نوشتن اطلاعات………………………………………………………….۱۱۲

۳٫۳ کار در محیط فلش……………………………………………………………………۱۱۳
۳٫۳٫۱ معرفی ابزارها برای ایجاد محتوای سند Tools…………………………………113
۳٫۳٫۲ آشنایی با اجزاء نوار زمانی ………………………………………………………..۱۱۴
۳٫۳٫۳ تغییر پس زمینه و ابعاد صحنه……………………………………………….. ۱۱۵
۳٫۳٫۴ لایه ها : Layer ……………………………………………………………. 115
۳٫۳٫۵ کار با لایه ها …………………………………………………………………………………………۱۱۶
۳٫۶ وارد کردن تصاویر…………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۳٫۷ وارد کردن صدا…………………………………………………………………………………….۱۱۸

۳٫۸ دستور file / import to library ………………………………………………118

۳٫۹ قرار دادن action script در یک دکمه(button)…………………. ..119.

۳٫۱۰ مخفی کردن و آشکار کردن یک شی …………………………….. … ۱۱۹

۳٫۱۱ تغییر ارتفاع و پهنای یک شی……………………………………….. ۱۲۰

۳٫۱۲ html کردن فلش…………………………………………………………… ۱۲۱

۳٫۱۳ کار در from page…………………………………………….. ………..122

۳٫۱۴ ایجاد تصویر در from page ………………………………………………………..123

۳٫۱۵ ایجاد دکمه در from page ………………………………………………. 123

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
سوالات فنی آیین نامه رانندگی جدید