برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول

۱ـ۱) مقدمه طرح ۱

۲-۱) تعریف موضوع ۲

۳-۱) هدف تحقیق ۴

۴-۱) استفاده کنندگان از تحقیق ۴

۵-۱) فرضیه های تحقیق ۵

۶-۱) قلمرو تحقیق ۵

۷-۱) روش تحقیق ۶

۸-۱) اندازه گیری متغیرها ۷

۹-۱) تشریح مسائل فصول بعد ۹

 

فصل دوم

۱-۲) مقدمه ۱۰

۲-۲) اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتبار دهندگان ۱۱

۳-۲) صورت گردش وجوه نقد ۱۲

۱-۳-۲) مقدمه ۱۲

۲-۳-۲) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد ۱۳

۳-۳-۲) ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی ۱۴

۴-۲- مطالبی در مورد وجوه نقد ۱۶

۱-۴-۲) مفهوم وجه نقد ومعادل وجه نقد ۱۶

۲-۴-۲) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد ۱۷

عمده ترین کاربردهای وجوه نقد آزاد ( موارد استفاده ) ۱۹

۵-۲) فرصتهای سرمایه گذاری (IOS) 21

۶-۲) خط مشی بدهی ونقش آن در تصمیمات اقتصادی ۲۲

۱-۲) تحققات انجام شده در داخل کشور ۲۵

۲-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۲۸

سایر تحقیقات ۴۲

 

فصل سوم

۱-۳) مقدمه ۴۵

۲-۳) جامعه آماری وانتخاب نمونه ۴۵

۳-۳ )تعریف عملیاتی متغیرها ۴۷

۱-۳-۳) جریان نقد آزاد…………………… ۴۷

۲-۳-۳) فرصتهای سرمایه گذاری……………… ۴۸

۴-۳) روش و نحوه جمع آوری اطلاعات ۵۰

۵-۳) شاخص سازی برای تست رابطه بین میزان بدهی وجریان نقد آزاد ۵۰

۶-۳) روشهای آماری ۵۱

۱-۶-۳) مقدمه ۵۱

۲-۶-۳) مؤلفه های اصلی و ماتریس همبستگی ۵۱

۳-۶-۳) مدل رگرسیون ۵۴

 

فصل چهارم

۱-۴)مقدمه ۵۹

۲-۴) آزمون فرضیه ها ۶۰

۱-۲-۴) آزمون فرضیه اول ۶۰

۲-۲-۴) آزمون فرضیه دوم ۶۵

 

فصل پنجم

۱-۵) خلاصه ۷۰

۲-۵) نتیجه گیری تحقیق ۷۱

۱-۲-۵) نتایج فرضیه اول ۷۱

۲-۲-۵)نتایج فرضیه دوم ۷۲

۳-۵) پیشنهادات ۷۲

۱-۳-۵)پیشنهادهایی در رابطه باموضوع تحقیق ۷۲

۲-۳-۵)ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۷۳

۴-۵ ) محدودیتهای تحقیق ۷۵

منابع فارسی ۷۷

منابع لاتین ۷۹

 

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
اختلالات زبانی در کودکان و شیوه های درمان
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
پایان نامه سیستمهای خبره
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان