برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مدیریت دولتی) ۱۵۰ص

ررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مدیریت دولتی) ۱۵۰ص

 

 

 

 

چکیده     د

فصل اول   کلیات تحقیق   ۱

مقدمه   ۲

بیان مسئله   ۴

اهمیت موضوع تحقیق   ۶

اهداف تحقیق   ۸

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع   ۹

فرضیه های تحقیق   ۱۰

قلمرو تحقیق   ۱۱

جامعه آماری   ۱۱

روش تحقیق   ۱۲

روش جمع آوری اطلاعات   ۱۲

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۱۳

ساختار کلی تحقیق   ۱۳

تعریف واژه ها   ۱۳

فصل دوم   ادبیات تحقیق   ۱۷

بخش اول   روشهای تامین مالی   ۱۹

تاریخچه   ۲۰

شیوه های تامین مالی   ۲۲

روشهای متداول برای تامین مالی   ۲۵

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت   ۲۶

وامهای بلند مدت   ۲۹

ویژگیهای وامهای بلند مدت    ۲۹

مزایای وامهای بلند مدت   ۲۹

معایب وامهای بلند مدت   ۳۰

سهام ممتاز   ۳۰

ویژگی های سهام ممتاز   ۳۱

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی   ۳۲

مزایای انتشار سهام ممتاز   ۳۳

معایب انتشار سهام ممتاز   ۳۴

سهام عادی   ۳۵

ویژگیهای سهام عادی   ۳۵

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی   ۳۸

مزایای انتشار سهام عادی   ۳۸

معایب انتشار سهام عادی   ۳۹

اختیار خرید سهام   ۴۰

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی   ۴۱

مزایای اختیار خرید سهام   ۴۲

معایب اختیار خرید سهام   ۴۳

سهام عادی   ۴۳

ویژگیهای عمومی سهام عادی   ۴۴

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها   ۴۵

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها   ۴۶

سودهای توزیع نشده شرکت   ۴۶

سود انباشته   ۵۰

مزایای استفاده از سود انباشته   ۵۱

معایب استفاده از سود انباشته   ۵۲

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها   ۵۳

سود سهمی   ۵۴

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵   ۵۹

بازده سهام   ۶۰

بخش دوم   هزینه های تامین مالی   ۶۲

هزینه سرمایه   ۶۳

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه   ۶۹

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری   ۷۰

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری   ۷۰

معایب استفاده ارزش بازار   ۷۲

نظریه های ساختار سرمایه   ۷۳

مفروضات CAPM 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت   ۸۰

موسسات درحال رشد   ۸۱

موسسات در حال افول   ۸۱

موسسات در حال بلوغ   ۸۱

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست )   ۸۱

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود   ۸۲

بخش سوم   تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها   ۸۶

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها   ۸۷

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها   ۸۸

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها ۸۹

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها ۸۹

اهرام مالی   ۹۲

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت   ۹۳

اصول اساسی حاکم بر تحقیق   ۹۳

اثر سیاست تقسیم سود   ۹۴

سودآوری و ارزش شرکت   ۹۵

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری   ۹۶

بخش چهارم ‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج)   ۹۸

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران   ۹۹

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران   ۱۰۴

فصل سوم   متدولوژی تحقیق     ۱۰۵

مقدمه   ۱۰۶

روش تحقیق   ۱۰۶

اهداف تحقیق   ۱۰۷

فرضیه های تحقیق   ۱۰۸

جامعه آماری   ۱۱۰

نمونه آماری  ۱۱۰

قلمرو تحقیق   ۱۱۹

روش جمع آوری اطلاعات   ۱۱۹

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق   ۱۲۰

ضریب همبستگی پیرسون   ۱۲۰

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک ۱۲۴

آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر)   ۱۲۸

آزمون K-S   ۱۳۰

فصل چهارم   نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق ۱۳۱

مقدمه   ۱۳۲

آزمون فرضیه ها   ۱۳۲

فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۴۲

مقدمه   ۱۴۳

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق   ۱۴۳

نتیجه گیری کلی   ۱۴۵

پیشنهادت تحقیق   ۱۴۶

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق   ۱۴۶

پیشنهادات آتی   ۱۴۶

محدودیتهای تحقیق   ۱۴۷

منابع و مآخذ

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز
نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)