برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

 

  • تعداد صفحات: ۸۲
  • نوع فونت: لوتوس۱۳
  • فرمت پروژه: ورد۲۰۰۳
  • زبان: فارسی
  • روش پژوهش: میدانی

 

چکیده 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است  . برای بررسی موضوع دو فرضیه ایجاد شد ، که این فرضیه ها عبارتند از : ۱) بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دختر رشته روانشناسی رابطه معنی داری وجود دارد . ۲) بین سازگاری اجتماعی و سلامت روانی در بین دانشجویان رشته روانشناسی رابطه معنی دار وجود دارد . جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارت است از دانشجویان دختر رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، برای بدست آوردن نمونه از میان این جامعه آماری با استفاده از روش انتخاب تصادفی ۲۰ نفر از دانشجویان انتخاب شدند و آزمون سازگاری اجتماعی وهوش هیجانی بر روی آنها اجرا گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد .
سایر عناوین موجود :
فصل اول – کلیات تحقیق
۱ – مقدمه
۲ – بیان مسئله
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق :
۴ – اهداف تحقیق :
۱ – ۴ هدف اصلی
۵ – فرضیه های تحقیق :
۶ – متغیرهای تحقیق :
متغیر وابسته
متغیر مستقل
متغیر کنترل
۷ – تعاریف عملیاتی
تعریف نظری انگیزه ی پیشرفت
تعریف عملیاتی انگیزه ی پیشرفت
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱ – مبانی نظری
۱ – ۱ هوش هیجانی
۲ – ۱  امکان پرورش هوش هیجانی
۳ – ۱   رابطه هوش هیجانی و موفقیت درزندگی
۴ – ۱ هوش از نظر ترستون (۱۹۳۸)
۵ – ۱ هوش هیجانی سالوی و جان مایر
۶ – ۱  هوش هیجانی یاهوش احساسی گولمن ( ۱۹۹۵)
۷ – ۱  پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی
۸ – ۱  مؤلفه های اصلیهوش هیجانی و اجتماعی
وابستگی
منشا وابستگی و استقلال ناسالم
وابستگی سالم
وابستگی ناسالم
استقلال سالم
استقلال ناسالم
۹ – ۱ سازگاری اجتماعی
انگیزه های انسانی را به چند دسته می توان تقسیم بندی کرد :
۲ – پیشینه تحقیق :
وابستگی ناسالم
مشکلات ناشی از وابستگی ناسالم
مراحل شکل گیری وابسته ناسالم
انواع وا بستگی ناسالم
۱-وابستگی ناسالم ناتوان :
۲- وابستگی ناسالم خصمانه :
۳- وابستگی ناسالم پنهان :
استقلال ناسالم
مراحل شکل گیری استقلال ناسالم
۱-   نداشتن اعتماد و اطمینان
۲-   میل به فاصله گرفتن از دیگران
۳-   حصار کشیدن به دور خود
۴-   قطع ارتباط با دیگران
فصل سوم – روش شناسی
روش تحقیق
جامعه ی مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری تحقیق
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
۳-۵-۱-۱- پایایی
– همسانی درونی.
پایایی آزمون
پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ
پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا
 پایایی آزمون به روش زوج – فرد.
۳-۵-۱-۲- روایی
۳-۵-۱-۳- روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)
۳-۵-۱-۴- تفسیر نتایج
فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
جدول ۲- توزیع فراوانی آزمون هوش هیجانی
جدول ۳- توزیع فراوانی آزمون سازگاری اجتماعی
نمودار ۱ – نمودار هیستوگرام آزمون هوش هیجانی
نمودار ۳ – نمودار هیستوگرام آزمون سازگاری اجتماعی
نمودار ۴ – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون هوش هیجانی
نمودار ۵ – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون سازگاری اجتماعی
یافته های تحقیق :
جدول ۵- جدول آماری تحلیل T  
جدول ۶- جدول تحلیل T   همبستگی
جدول ۷- جدول نهایی تحلیل T  
نتیجه آزمون برای فرضیه اول :
جدول ۲-۴ بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی  در بین دانشجویان رشته روانشناسی
نمودار ۸- نمودار ستونی رابطه میان هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
۲ – محدودیت ها
منابع و ماخذ
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بسته طلایی PDF سوالات آیین نامه اصلی با جواب (جدید)
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز