برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی

تاریخچه : ۵
۲ـ۱ کارگر چه کسی است؟ ۶
۳ـ۱ کارفرما چه کسی است؟ ۶
۴ـ۱ کارگاه چه محلی است؟ ۷
۵ـ۱ قرارداد کار چیست؟ ۷
۷ـ۱ جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار ۱۰
۸ـ۱ خاتمه قراردادکار ۱۰
۹ـ۱ جرائم و مجازاتها ۱۰
۱۰ـ۱ مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی ۱۱
۱۱ـ ۱ شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۱
۱۲ـ غرامت دستمزد ایام بیماری ۱۲
۱ـ۱۲ـ۱ـ شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری ۱۳
۲ـ۱۲ـ ۱ ـ نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری ۱۳
۱۳ـ۱ـ کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان ۱۴
۱۴ـ۱ مقرری بیکاری ۱۴
۱ـ۱۴ـ۱ مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۱۵
مدت زمان پرداخت مقرر بیمه بیکاری ۱۶
۱۵ـ کمک هزینه ازدواج ۱۶
۱-۲ حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر ۱۹
۲ـ۲ مزد یا حقوق چیست؟ ۱۹
۳ـ۲ مدت کار و مدت اضافه کاری چیست؟ ۲۰
۴ـ۲ نوبت کاری ۲۰
۶ـ۲ حق اولاد ۲۲
۸ـ۲ـ مأموریت ۲۴
۹-۲ ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی ۲۴
۱۲-۲ کسور قانونی چیست؟ ۲۶
۱ـ۱۲ـ۲ـ مالیات ۲۶
۲ـ۱۲ـ۲ـ حق بیمه های اجتماعی ۲۷
۱ـ۲ـ۱۲ـ۲ـ دفترچه‌ی بیمه ۲۸
۲ـ۲ـ۱۲ـ۲ـ مستمری بازنشستگان ۲۸
۳ـ۲ـ۱۲ـ۲ـ انواع بیمه ۲۹
۱۳ـ۲ـ صورت دستمزد (حقوق و مزایا) چیست؟ ۲۹
۱۴ـ۲ـ نحوه‌ی تنظیم فرم بیمه ۳۰
۱۵ـ۲ جریمه دیرکرد کسور قانونی ۳۰
۱۶ـ۲ نحوه محاسبه مالیات حقوق بر اساس جدول مالیاتی ۳۱
۱۷-۲ کسور توافقی چیست؟ ۳۲
نحوه‌ی پرداخت حقوق و دستمزد ۳۲
۱-۱-۳ قسمت کارگزینی ۳۳
۲ـ۱ـ۳ قسمت زمان سنجی ۳۳
۳ـ۱ـ۳ـ قسمت ثبت اوقات کار ۳۳
۴ـ۱ـ۳ قسمت برنامه‌ریزی ۳۴
۱ـ۲ـ۳ دفتر روزنامه ۳۵
۳ـ۲ـ۳ دفتر معین ۳۶
۳ـ۲ـ۳ لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟ ۳۶
۴ـ۳ روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل ۳۷
ثبت هزینه حقوق در حسابها ۳۸
پرداخت حق بیمه توسط بانک کارفرما ۳۸
بیمه مالیات پرداختی ۳۹
مالیات پرداختی ۳۹
حقوق پرداختی ۳۹
اقسام وام ضروری ۳۹
بدهی سهام تعاونی ۳۹
مساعده ۳۹
هزینه بیمه ۳۹
بیمه پرداختی ۴۰
هزینه بیمه ۴۰
بیمه پرداختی ۴۲
بانک ۴۲
هزینه حقوق دستمزد ۴۳
حق بیمه پرداختی ۴۳
حق مالیات پرداختی ۴۳
وام ضروری ۴۴
خالص حقوق پرداختنی ۴۴
حق بیمه پرداختنی ۴۵
هزینه بیمه ۴۵
۲۰%×× ۴۵
حق مالیات پرداختنی ۴۵
وام ضروری ۴۵
خالص حقوق پرداختنی ۴۵
پرداخت اقساط وام ضروری کارگران ۴۷
هزینه بیمه ۴۷
هزینه حقوق و دستمزد ۴۷
مالیات پرداختنی ۴۷
وام ضروری ۴۷
خالص حقوق پرداختنی ۴۷
بانک ۴۸
حق حقوق پرداختنی ۴۸
لیست اطلاعات نرم افزار حقوق و دستمزد نسخه DOS ۴۹
ضمیمه    موقعیت ۵۰
توضیحات: ۵۹

تاریخچه :
این تحقیق در رابطه با شرکت بسته بندی پاژپارس می باشد که اندک زمانی از تاسیس این شرکت می گذرد که ساخت آن در سال ۸۲ شروع و در سال ۸۳ به بهره برداری رسیده است و پرسنل آن ۱۰۴ نفر می باشد و محل کارخانه در شهرک صنعتی چناران کیولمتر ۵۰ مشهد می باشد و دفتر مرکزی آن واقع در مشهد بلوار خیام , خیام ۱۰ , نبش زنبق می باشد که در این دفتر ۱۰ نفر حضور دارند. در شرکتهای خصوصی به استثناء مدیری و مدیران آن بقیه پرسنل آن کارگر می باشند اما در شرکتهای دولتی به این اشخاص کارمند گویند و این تفاوت بین شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد و هدف از تاسیس آن ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی فعال جامعه و خود می باشد.
۱ـ۱ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات
معمولاً بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابطه در هر دوره‌ی تاریخی و قوانین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت بسزائی برخوردار است همه می‌دانیم که قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون بعد از قانون اساسی می‌باشد. و بی تردید آگاهی و شناخت دست‌اندرکاران از قوانین کار و تأمین اجتماعی صرف‌نظر از قانون اساسی که همه‌ی مردم بایستی از آن آگاه باشد. هم به لحاظ اجرائی و هم به لحاظ نظری مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و منابع می شود از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. پس لازم است افرادی که مسئولیتی را می پذیرند به قوانین و مقررات حوزه‌ی فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند. به عنوان مثال یک حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداری بایستی اطلاعات دقیق از قوانین (کار، تأمین اجتماعی، مالیات) داشته باشد تا در انجام کارها موفق باشد.
۲ـ۱ کارگر چه کسی است؟
کارگر از نظر قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سود، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
۳ـ۱ کارفرما چه کسی است؟
شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره، کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
۴ـ۱ کارگاه چه محلی است؟
محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، آموزشی و…
۵ـ۱ قرارداد کار چیست؟
عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراداد دائمی تلقی می شود، هر گاه قرارداد برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. برای اینکه قرارداد بین کارگر و کارفرما صحیح باشد رعایت شرایط ذیل الزامی است.
۱ـ مشروعیت مورد قرارداد. ۲ـ معین بودن موضوع قرارداد ۳ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و یا انجام کار مورد نظر.
بنابراین قرارداد کار علاوه بر مشخصات فوق الذکر بایستی حاوی موارد ذیل باشد:
۱ـ حقوق و مزد مبنا   ۲ـ ساعات کار و مرخصی و تعطیلات    ۳ـ محل انجام کار
۴ـ تاریخ انعقاد قرارداد ۵ـ مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد. ۶ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل و محل ایجاب می کند.
۶ـ۱ تعلیق قرارداد کار چیست؟
چنانچه تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود کار به حالت تعلیق درمی آید و پس از رفع آن قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت و از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول برمی گردد اگر چنانچه کارگری توقیف گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نشود در مدت توقیف قرارداد به حالت تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خودباز می گردد. اگر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر میزان ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند و تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلافات مشخص نشده باشد کارفرما بایستی برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. ولی اگر کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند این عمل حکم اخراج غیرقانونی تلقی
می شود و کارگر حق دارد مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند بر دلایل موجه بوده است به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر و پرداخت حقوق و یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار بایستی معادل ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید و اگر چنانچه …

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
پایان نامه سیستمهای خبره