برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک

فهرست مطالب
عنوان صفحه
____________________________________________________________________________
هدف پروژه………………………………………………………………………………………..۸

فصل اول
۱-۱تعریف، مزایاو ادبیات موضوع معماری سرویس گرا ۹
۲-۱نتیجه گیری ۱۲

فصل دوم
۱-۲ سرویس مولفه و مشخصه ها ی سرویس وب ۱۳
۲-۲ نتیجه گیری ۱۹

فصل سوم
سرویس های ترکیبی دانه درشت
۳-۱ مقدمه ۲۱
۳-۳ سرویس های ارکسترال و کاریوگرافی ۲۵
۳-۴ نتیجه گیری ۲۷

فصل چهارم
مفاهیم اصلی و چرخه حیات درمعماری سرویس گرا
۴-۱ مقدمه ۲۸
۴-۲ مولفه های اصلی در معماری مبتنی بر سرویس ۲۹
۴-۳ خصوصیات مدل داده ای مرتبط ۳۲
۴-۳-۱ اصطلاحات رایج در معماری مبتنی بر سرویس ۳۲
۴-۳-۲ نقشه مفهومی ۳۲
۴-۳-۳ مفاهیم اختیاری و زیرساخت های معماری سرویس گرا اشتراکی ۳۴
۴-۳-۴ الگوهای معماری سرویس گرا ۳۵
۴-۳-۵ چرخه حیات معماری سرویس گرا ۳۵
۴-۳-۵-۱ فاز ۱- مرحله مدل سازی ۳۶
۴-۳-۵-۲ فاز۲- مرحله گردآوری ۳۶
۴-۳-۵-۳ فاز۳- مرحله نصب ۳۷
۴-۳-۵-۴ فاز۴- مرحله مدیریت ۳۷
۴-۳-۵-۵ فاز۵ – مرحله حاکمیت و فرایندها ۳۷
۴-۴ خصوصیات اساسی جهت استفاده بهینه از سرویس ها ۳۸
۴-۴-۱ مقیاس پذیری از طریق رفتار آسنکرون و صف بندی ۳۹
۴-۵ ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا ۴۲
۴-۷ نتیجه گیری ۴۴

فصل پنجم
۱-۵طراحی نرم افزار سرویس گرا ۴۷
۵-۲ معماری سرویس گرای توسعه یافته ۴۸
۵-۳ ویژگی های سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا ۵۳
۵-۴ نتیجه گیری ۵۷

فصل ششم
سرویس‌های مبتنی بر رویداد در معماری سرویس گرا
۶-۱ مقدمه ۵۸
۶-۲ معماری مبتنی بر رویداد ۵۹
۶-۳ مزایای طراحی و توسعه مبتنی‌ بر رویداد ۶۰
۶-۴ تلفیقEDA ومعماری سرویس گرا ۶۰
۶-۴-۱ طبقه‌بندی و علت رویداد ۶۲
۶-۴-۲ معرفی مول (Mule) 63
۶-۴-۲-۱ معماری مول ۶۴
۶-۴-۲-۲ مدل مول: ۶۶
۶-۴-۲-۳ مدیر مول: ۶۷
۶-۴-۲-۴ رویدادهای مول ۶۸
۶-۴-۲-۵ پردازش رویداد در مول ۷۰
۶-۴-۲-۶ یک چارچوب ساده با استفاده از مول ۷۲
۶-۵ نتیجه گیری ۸۷

فصل هفتم
کاربرد معماری سرویس گرا در لایه های معماری شهر الکترونیک
۱-۷ مقدمه ۸۹
۷-۲ الزامات و نیازمندی های شهر الکترونیک ۹۰
۷-۳ معماری شهر الکترونیک ۹۱
۷-۳-۱ نیازمندی های لایه های معماری شهر الکترونیک ۹۲
۷-۴ معماری سرویس گرا ۹۳
۷-۴-۱ طبقه بندی سرویس از نگاه معماری سازمانی ۹۶
۷-۵ کاربرد معماری سرویس گرا در شهر الکترونیک ۹۹
۷-۶ اصول سرویس های الکترونیک در معماری سرویس گرا ۱۰۰
۷-۶-۱ قابلیت استفاده مجدد ۱۰۰
۷-۶-۲ قرارداد رسمی برای تعامل ۱۰۰
۷-۶-۳ اتصال سست سرویس ها ۱۰۱
۷-۶-۴ پنهان سازی پیاده سازی داخلی ۱۰۱
۷-۶-۵ قابلیت ترکیب پذیری ۱۰۱
۷-۶-۶ خود مختاری سرویس ها ۱۰۱
۷-۶-۷ بی وضعیتی ( حالت ) سرویس ها ۱۰۲
۷-۶-۸ قابلیت شناسایی و کشف ۱۰۲
۷-۷نتیجه گیری ۱۰۲

فصل هشتم
چالش یکپارچه سازی سیستم های سازمانی(EAI) و تعامل پذیری بین سازمانی(B2B)
۸-۱ یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی ۱۰۴
۸-۳ یکپارچه سازی سیستم های سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به کمک معماری سرویس گرا ۱۰۶
۸-۳-۱ یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی ۱۰۶
۸-۳-۲ یکپارچگی اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب ارکستریشن ۱۰۸
۸-۳-۳ تعامل پذیری بین سازمانی ۱۱۰
۸-۴ نتیجه گیری ۱۱۱
منابع و مراجع:……………….……………………….…………………………………………۱۱۲
فهرست اشکال
عنوان صفحه
____________________________________________________________________________
فصل سوم
شکل ۳-۱ : وجود یا عدم وجود هدایت کننده مرکزی تفاوت میان ارکستریشن و کاریگرافی ۲۱
فصل چهارم
شکل۴-۱ مثالی از نقشه مفهومی ۲۷
شکل۴-۲ مدل مرجع معماری مبتنی بر سرویس پایه ۲۸
شکل ۴-۳مفاهیم اختیاری برای معماری سرویس گرا و نمایش تعامل آنها با مفاهیم پایه این معماری ۲۸
شکل ۴-۴الگوی پایه برای معماری مبتنی بر سرویس ۲۹
شکل۴-۵ چرخه حیات معماری مبتنی بر سرویس ۳۰
شکل ۴-۶ تاکید بر درشت دانه بودن در سرویس ها ۳۳
شکل ۴-۷ طراحی مبتنی بر واسط در معماری سرویس گرا ۳۳
شکل۴-۸ روش سنکرون در مقابل روش آسنکرون ۳۴
فصل پنجم
شکل ۵-۱- سه نوع ارتباط در سرویس گرائی ۴۱
شکل ۵-۲ – مولفه های سرویس گرا ۴۳
فصل ششم
شکل ۶-۱- رویداد ها و لایه های معماری ۵۳
شکل ۶-۲ ، نمای سطح بالایی از جریان پیام را برای معماری ۵۹
فصل هفتم
شکل ۷-۱ مدل مفهومی شهر الکترونیک ۷۸
شکل ۷-۲ لایه های معماری شهر الکترونیک ۷۹
شکل ۷-۳ لایه های معماری سازمانی فناوری اطلاعات ۸۳
شکل ۷-۴ تاثیر معماری سرویس گرا بر لایه های شهر الکترونیک ۸۵
فصل هشتم
شکل ۸-۱ : رویکرد اتصال نقطه به نقطه برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان ۹۲
شکل ۸-۲ : رویکرد مترجم مرکزی برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان ۹۳
شکل ۸-۳ : پیاده سازی فرایندهای کسب و کار به کمک موتور فرایندی(BizTalk) مبتنی بر معماری سرویس گرا ۹۴
شکل ۸-۴ : تعامل پذیری بین سازمانی/کشوری به کمک وب سرویس های مبتنی بر معماری سرویس گرا ۹۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
____________________________________________________________________________
فصل سوم
جدول۳-۱٫مقایسه میان ویژگیهای معماری سرویس گرا و رویکرد های گذشته ۱۹
فصل هفتم

جدول۷-۱ : مقایسه میان ویژگی های معماری سرویس گرا با رویکردهای گذشته ۸۲

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
بانک شماره موبایل ایرانسل استان خوزستان
اختلالات زبانی در کودکان و شیوه های درمان
سوالات فنی آیین نامه رانندگی جدید