برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه مهندسی برق- الکترونیک کنترل سرعت موتور DC

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه کلی…………………………………………………………………………………………………….. ۱

 

فصل اول: روابط و مشخصات موتورهای DC

۱-۱ روابط سرعت گشتاور در حالت دایمی…………………………………………………………. ۵

۱-۲ روشهای کنترل سرعت ……………………………………………………………………………… ۹

۱-۲-۱ کنترل ولتاژ آرمیچر……………………………………………………………………………….. ۹

۱-۲-۲ کنترل میدان………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۲-۳ ترکیب روشهای کنترل ولتاژ آرمیچر و میدان…………………………………………… ۱۳

۱-۲-۱ کنترل مقاومت آرمیچر………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۳ راه اندازی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۴ حداقل نمودن تلفات در محرکه های DC سرعت متغیر………………………………… ۱۶

 

فصل دوم: کنترل موتورهایDC با مبدل ها و یکسو کننده‌های قابل کنترل

۲-۱ مدارهای یکسو کننده قابل کنترل ………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲ یکسو کننده های با روش کنترلی مدولاسیون پهنای پالس PWM…………………… 25

۲-۲ مدولاسیون با پهنای پالس مساوی……………………………………………………………… ۲۶

۲-۲ مدولاسیون با پهنای پالس سینوسی……………………………………………………………. ۳۱

۲-۳ کنترل جریان …………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۴ کار چند ربعی محرکه های دارای یکسو کننده تمام کنترل شده ……………………… ۳۴

۲-۴-۱تغییر جهت جریان آرمیچر ……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۴-۱تغییر جهت جریان تحریک …………………………………………………………………… ۳۹

 

فصل سوم: کنترل موتورهای DC با برشگرها و مبدل های DC به DC

۳-۱ روشهای کنترل ……………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲ کنترل حالت موتوری یک موتور سری……………………………………………………….. ۴۴

۳-۳ ترمز ژنراتوری موتورهای DC………………………………………………………………….. 45

۳-۴ کنترل جریان ………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵ کنترل چند ربعی موتورهای تغذیه یا برشگر…………………………………………………. ۴۶

۳-۵ -۱ کنترل دو ربعی………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۵ -۲کنترل چهار ربعی……………………………………………………………………………….. ۴۶

 

 

فصل چهارم: کنترل محرکه‌های DC به صورت حلقه بسته

۴-۱ محرکه های سرعت متغیر تک ربعی…………………………………………………………… ۵۵

۴-۱-۱ کنترل ولتاژ آرمیچر در تحریک ثابت…………………………………………………….. ۵۵

۴-۱-۲ تضعیف تحریک……………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱-۳بررسی بلوکهای محرکه های حلقه بسته…………………………………………………… ۶۲

۴-۲ محرکه های سرعت متغیر ۴ ربعی ……………………………………………………………… ۶۷

۴-۲-۱ معکوس کردن جریان آرمیچر……………………………………………………………… ۶۷

۴-۲-۲ بکار گیری دو مبدل با کنترل غیر همزمان……………………………………………….. ۷۰

 

فصل پنجم : شبیه سازی مبدل های AC به DC و کنترل موتورهای DC با MATLAB SIMULINK

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۲ عناصر و اجزای استفاده شده در شبیه سازی………………………………………………… ۷۴

۵-۳ شبیه سازی مبدل های AC به DC دیودی………………………………………………….. ۷۵

۵-۳-۱ یکسو ساز دیودی نیم موج……………………………………………………………………. ۷۵

۵-۳-۲ یکسو ساز دیودی تمام موج با مدار صافی……………………………………………….. ۷۹

۵-۴ شبیه سازی یکسو ساز تریستوری قابل کنترل تکفاز………………………………………… ۸۱

۵-۴-۱ یکسوساز تک تریستوری با بار اهمی………………………………………………………. ۸۱

۵-۴-۲ یکسوساز تک تریستوری با بار اهمی سلفی……………………………………………… ۸۴

۵-۵ شبیه سازی موتور DC دارای کنترل از نوع مبدل تک تریستوری……………………. ۸۶

۵-۶ شبیه سازی یکسو ساز تریستوری سه فاز جهت کنترل موتور……………………………. ۸۹

 

فصل ششم: شبیه سازی مبدل های DC به DCجهت کنترل دور موتورها با MATLAB SIMULINK

۶-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۶-۲ شبیه سازی چاپر کاهنده ساده……………………………………………………………………. ۹۲

۶-۳ شبیه سازی مبدل DC بهDC با بار موتوری………………………………………………… ۹۳

۶-۴ شبیه سازی مبدل DC بهDC با خروجی نسبتا ثابت……………………………………… ۹۶

 

فصل هفتم: شیبه سازی نهایی کنترل موتورDC و عملکرد آن باMATLAB

۷-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۷-۲ شبیه سازی راه اندازی موتور DC …………………………………………………………….. 99

۷-۳ شبیه سازی کنترل موتور DC دارای کنترل کننده ولتاژ………………………………… ۱۰۱

۷-۳-۱ مدار شبیه سازی شده…………………………………………………………………………. ۱۰۱

۷-۳-۲ سرعت موتور به ازای زاویه آتش صفر درجه تریستور…………………………….. ۱۰۲

۷-۳-۳ سرعت موتور به ازای زاویه آتش ۴۵ درجه تریستور……………………………….. ۱۰۴

۷-۳-۴ سرعت موتور به ازای زاویه آتش ۹۰ درجه تریستور……………………………….. ۱۰۵

۷-۳-۵ سرعت موتور به ازای زاویه آتش ۱۳۵ درجه تریستور……………………………… ۱۰۶

۷-۳-۶ تحلیل نتایج شبیه سازی………………………………………………………………………. ۱۰۷

مراجع………………………………………………………………………………………………………..

۱۰۹

مقدمه کلی
موتورهای ‌ DC بطور وسیع درکاربردهایی که به سرعت متغیر قابل کنترل، تنظیم مناسب ، سرعت و حالت‌های کاری نظیر ترمزی، تعویض جهت حرکت و راه‌اندازی نیاز دارند، بکار برده می‌شوند. کنترل دور و سرعت این موتورها در حالتهای کاری متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از قطعات الکترونیک قدرت و مبدلهای ولتاژ مبتنی بر تریستور و ترانزیستورهای IGBT یک روش کارآمد و مفید و موثر در کنترل دور و سرعت موتورهای الکتریکی است.
این پایان نامه به بررسی کنترل موتورهای DC با استفاده از مبدلهای ولتاژ دارای خروجسیDC می پردازد. درفصل اول درمورد روابط و مشخضات موتورهای DC بحث شده است .در فصل دوم کنترل موتورهایDC با مبدل ها و یکسو کننده‌های قابل کنترل ارائه شده است. در فصل سوم کنترل موتورهای DC با برشگرها و مبدل های DC به DC بیان شده است.و در فصل چهارم کنترل محرکهای DC به صورت حلقه بسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.سه فصل بعدی اختصاص به شبیه سازی انواع مبدل های AC به DC و DC به DC و کنترل دور موتورهای الکتریکی DC توسط نرم متلب دارد به طوری که در فصل پنجم شبیه سازی مبدل های AC به DC و کنترل موتورهای DC با MATLAB SIMULINK انجام شده است ودر فصل ششم شبیه سازی مبدل های DC به DCجهت کنترل دور موتورها ارائه شده است و در فصل هفتم شیبه سازی نهایی کنترل موتورDC و عملکرد آن باMATLAB بیان شده و نتایج ارائه شده است.

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
سوالات فنی آیین نامه رانندگی جدید
دانلود کارت ویزیت خدمات کامپیوتری لایه باز
دانلود تراکت لایه باز کانـدیدای دهـمیـن دوره مجـلـس شــورای اسلامی
اختلالات زبانی در کودکان و شیوه های درمان