برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۸۶

پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۸۶

 پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.
جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده                                                                                                 ۲

فصل اول: طرح تحقیق                                                                       

  1. مقدمه                                                                              ۳
  2. بیان مسئله                                                                       ۴
  3. اهمیت و ضرورت پژوهش                                                      ۶
  4. اهداف پژوهش                                                                   ۹
  5. سؤالهای پژوهش                                                               ۹
  6. تعاریف نظری                                                                     ۱۰
  7. تعاریف عملیاتی                                                                 ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱- پیشینه تحقیق

۲-۲ پیشینه نظری                                                                      ۱۲

تاریخچه روانشناسی بلوغ                                                                                 ۱۳

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی                                                             ۱۳

عوامل مؤثر در بلوغ                                                                                 ۱۴

بلوغ از دیدگاه روانشناسان                                                                      ۱۴

عاطفه چیست                                                                                                ۱۷

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی                                                          ۱۸

مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی                                                ۱۹

الگوی تحور روانی- اجتماعی                                                                    ۱۹

تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان                                                             ۲۱

رشد و تکامل هیجانی- عاطفی                                                                          ۲۲

 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان                                                                   ۲۳

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها                                                                      ۲۴

رشد و تکامل اجتماعی                                                                                    ۲۵

ترک خانه پدری                                                                                                ۲۶

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه                                                                       ۲۶

تعادل عاطفی روانی نوجوان                                                                     ۲۷

خودمحوری نوجوانان                                                                               ۲۸

خود پنداره و انواع خود                                                                                      ۲۹

الگوی اریک اریکسون درباره هویت                                                             ۳۱

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد                                                                   ۳۲

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری                                                                           ۳۳

انواع هویت                                                                                           ۳۴

بحرانهای دوره نوجوانی                                                                                    ۳۸

۲-۳- پیشینه عملی                                                                                ۳۹

فصل سوم: اجرای تحقیق

۳-۱- جامعه آماری                                                                      ۴۲

۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                              ۴۲

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها                                                            ۴۳

۳-۴- روش گرد آوری داده ها                                                          ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها                                                         ۴۶

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش                                    ۴۷

۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش                            ۴۷

۴-۲- داده های جانبی                                                                 ۴۸

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده                                            ۵۰

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده                                                         ۵۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری                                                                  ۵۲

۵-۲- محدودیت ها                                                                          ۵۵

۵-۳ پیشنهادات                                                                              ۵۵

پیوست                 

منابع و مآخذ

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران