پایان نامه بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 86 | فروشگاه فایل ها (( فروشگاه فایلها ))


 

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۸ پشتیبانی 24 ساعته حتی روزهای تعطیل 09371312323

پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۸۶

 پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.
جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده                                                                                                 ۲

فصل اول: طرح تحقیق                                                                       

  1. مقدمه                                                                              ۳
  2. بیان مسئله                                                                       ۴
  3. اهمیت و ضرورت پژوهش                                                      ۶
  4. اهداف پژوهش                                                                   ۹
  5. سؤالهای پژوهش                                                               ۹
  6. تعاریف نظری                                                                     ۱۰
  7. تعاریف عملیاتی                                                                 ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱- پیشینه تحقیق

۲-۲ پیشینه نظری                                                                      ۱۲

تاریخچه روانشناسی بلوغ                                                                                 ۱۳

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی                                                             ۱۳

عوامل مؤثر در بلوغ                                                                                 ۱۴

بلوغ از دیدگاه روانشناسان                                                                      ۱۴

عاطفه چیست                                                                                                ۱۷

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی                                                          ۱۸

مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی                                                ۱۹

الگوی تحور روانی- اجتماعی                                                                    ۱۹

تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان                                                             ۲۱

رشد و تکامل هیجانی- عاطفی                                                                          ۲۲

 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان                                                                   ۲۳

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها                                                                      ۲۴

رشد و تکامل اجتماعی                                                                                    ۲۵

ترک خانه پدری                                                                                                ۲۶

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه                                                                       ۲۶

تعادل عاطفی روانی نوجوان                                                                     ۲۷

خودمحوری نوجوانان                                                                               ۲۸

خود پنداره و انواع خود                                                                                      ۲۹

الگوی اریک اریکسون درباره هویت                                                             ۳۱

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد                                                                   ۳۲

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری                                                                           ۳۳

انواع هویت                                                                                           ۳۴

بحرانهای دوره نوجوانی                                                                                    ۳۸

۲-۳- پیشینه عملی                                                                                ۳۹

فصل سوم: اجرای تحقیق

۳-۱- جامعه آماری                                                                      ۴۲

۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                              ۴۲

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها                                                            ۴۳

۳-۴- روش گرد آوری داده ها                                                          ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها                                                         ۴۶

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش                                    ۴۷

۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش                            ۴۷

۴-۲- داده های جانبی                                                                 ۴۸

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده                                            ۵۰

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده                                                         ۵۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری                                                                  ۵۲

۵-۲- محدودیت ها                                                                          ۵۵

۵-۳ پیشنهادات                                                                              ۵۵

پیوست                 

منابع و مآخذ

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها :
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

سیستم فروش فایل های دیجیتالی

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه فایل ها (( فروشگاه فایلها )) است .
طراحی و پشتیبانی : دپارتمان طراحی فناوری اطلاعات دیـجـیـتـال ایـران
Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved Digitaliran.ir

ابزار هدایت به بالای صفحه

تحلیل آمار سایت و وبلاگ