برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی حضرت مریم شهرستان دهدز

فرمت فایل : doc(قابل ویرایش)

عنوان پایان نامه :رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی حضرت مریم شهرستان دهدز در سال۸۹-۹۰

 

فهرست مطالب:

عنوان        صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول : کلیات
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
هدف های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: مبانی نظری و پیشنه تحقیق
مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نیاز چیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نیاز سنجی چیست………………………………………………………………………………………………………….
کاربرد نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………………..
۱-    فراهم سازی اطلاعات…………………………………………………………………………………………….
۲-    ارزیابی و سنجش…………………………………………………………………………………………………..
۳-    پاسخگو و مسئول کردن موسسات و نهادهای آموزشی………………………………………………..
۴-    تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان های مربوطه………………..
۵-    رشد و توسعه سازمان و کارکنان……………………………………………………………………………..
۶-    استفاده بهینه از منابع و امکانات……………………………………………………………………………….
اصول نیازسنجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نیاز آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
روش های تعیین نیازهای آموزشی کدام است…………………………………………………………………………………………………………………………
نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
روش های نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
روش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل چهارم: یا فته های تحقیق
داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتیجه گیری
نتایج:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های مشابه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشنهادات: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
محدودیتها: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ضمایم

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی حضرت مریم شهرستان دهدز در سال ۸۹-۹۰­.­این مطالعه روی ۱۰۰ نمونه تصادفی­خوشه­ایی انجام شد.­­ابزارهای مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ وضعیت تحصیلی ،­ آزمون های تحصیلی و موفقیت تحصیلی این گروه از دانش اموزان ،وآزمون­های ویژه ارزیابی اقتصاد شامل شاخص توده دانش آموزان و بود.­از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.­یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی با وغیت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنی­داری وجود داشت.
در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص وضعیت مالی اقتصادی دانش آموزان با موفقیت تحصیلی بالا و متوسط و دانش آموزان با افت تحصیلی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان وضعیت مالی والدین می باشد ..

 مقدمه :

پیشرفت­های شگرف در فن­آوری و ماشینی­شدن زندگی از ویژگی­های دنیای مدرن امروزی است.پیامد ماشینی­شدن زندگی،­فقرحرکتی­ بوده که از دیدگاه تندرستی از مهم­ترین مشکلات بشر امروزی است.­این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب می­شود.­در پنجاه سال گذشته،­پژوهش­ها نشان­ داده­اند که مهم­ترین عواملی که سبب بروز ناتوانی­ها و مرگ­های زودرس می­شوند،­­از بیماری­های عفونی و واگیردار به بیماری­های مزمن وتحلیل­برنده تغییر یافته­اند.­در طی این سال­ها ازیک سو،­به علت افزایش توان اقتصادی در جوامع صنعتی­ورفاه بیش­ازحد در زندگی،­زیاده­روی در مصرف چربی­ها­گوشت،­شکرونمک­ودخانیات رایج شده واز سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته ­است که درمجموع عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماری­های غیرواگیر وخطرات ناشی از آن شده­است(وو،۲۰۰۰).

دارا بودن سطوح بالای شاخص تندرستی،­بهداشتی و قابلیت­های جسمانی می­تواند نشان­دهنده سلامت وتوانمندی یک جامعه باشد.­در کشورهای توسعه­یافته صنعتی به نظر می­رسد چاقی نتیجه انتخاب رژیم­های غذایی نامناسب ،­کاهش فعالیت جسمانی وشیوه نامناسب زندگی باشد.­با این حال،عوامل ژنتیکی ومحیطی نقش اصلی را در چاقی بازی می­کنند و وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل محیطی می­ باشد.­بررسی ها نشان داده­اند که شیوع چاقی وسایر عوامل خطرزای بیماری­های قلبی عروقی در بسیاری از جوامع تحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی است                   ( دیل،۲۰۰۲). عوامل متعددی از جمله سن،­جنس،­میزان تحصیلات،­ شغل و میزان درآمد عواملی هستند که در ایجاد اضافه­وزن وچاقی مؤثرند­(عبدالوهاب،۱۹۹۹). کودکان با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین که از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند در مقایسه با کودکان برخودار از تغذیه مناسب،­به طور متوسط کوچک­تر می­مانند وجهش نوجوانی آن­ها دیرتر وبا وسعت کمتری اتفاق می افتد.­نتیجه اصلی این امر،­کاهش قد بزرگسالی وتوده عضلانی است.­یافته­های پژوهشی نشان می­دهد بین سلامتی با کاهش فقر ورشد اقتصادی دردرازمدت ارتباطی قوی وجود دارد­(ساچز،۱۳۸۱). با توجه به این که شاخص­های بدنی تحت تاثیر عواملی مانند جنس،­سن،­قوم ونژاد،­فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و باتوجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین وناهنجاری­های ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه،­برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه های خطرزا ضروری است،­بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا ارتباط بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی را با وضعیت اقتصادی –اجتماعی دختران دانش­آموز دوره راهنمایی شهرستان ایذه مورد مطالعه قرار دهد.

ضرورت و اهمیت موضوع :

اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق تر و بیش تر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر گروه از کودکان و نوجوانان، نخست قادر به تشخیص آن‌ها از سایر کودکان می شویم و دوّم ارائه‌ی راه حل ها و راهنمایی های مناسب، جهت رفع و یا حداقل، بهبود مشکلات این گروه از نوجوانان می باشد.

از آن‌جایی که سواد و وضعیت اقتصادی و مالی مناسب خانواده، موقعیت اجتماعی، فرهنگی ، بر سلامت روانی، تأثیر بسزایی دارد و از آن‌جایی که سلامت روانی و یا آشفتگی روانی، بر آموزش و پرورش و بهداشت روحی و روانی و رشد و تربیت نوجوانان تأثیر دارد، می بایست شناخت عمیق تری از سطح سواد و تحصیلات و طبقات مختلف اجتماعی به‌دست آوریم و به اضطراب ها، ترس ها، مشکلات خانوادگی کودک و حتی غنا و فقر کودک، پی برده و در جهت خدمت صحیح تر به کودکان استفاده کنیم.

بیان مساله :

هرچند ماهیت و چگونگی تجارب آموزشی، پرورشی و رشد کودک، تحت تأثیر عوامل متنوعی همچون سیاست، دولت و ارزش های بومی قرار می گیرد، ولی روشن است دو نهادی که به طور مستقیم در کودک تأثیر می گذارد، خانه و مدرسه است. بسیاری از آثار گسترده جامعه، از طریق فرصت ها و تجربه های به دست آمده در این دو نهاد بر کودک عرضه می شود. با توجه به اولویت خانواده در زندگی اغلب کودکان، و اهمیّت عملکرد مدرسه برای فرصت های آینده زندگی، تعجب آور نیست که حجم وسیعی از تحقیقات موجود پیرامون روابط میان زمینه های خانوادگی و یادگیری مدرسه انجام گرفته است. هم چنین جای تعجب نیست که یافته های این تحقیقات نشان می دهد که تأثیر خانواده بر موفقیت تحصیلی کودکان قابل توجه است.

این مقاله، ضمن اشاره به برخی ملاحظات اولیه، به بیان یافته های تحقیق درباره ماهیت و میزان رابطه موفقیت تحصیل کودکان و جنبه های مختلف محیط های خانوادگی آنان می پردازد.

وضعیت مالی دانش اموزان از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.­افراد جامعه با شرکت در فعالیت­هایاجتمایی و ممدجویانه به کمک قشر کم اقتصاد و بدون اقتصاد دانش اموزان می شتابد (آزاد،۱۳۸۱).

با توجه به اینکه دانش آموزان در قرن ۲۱ زندگی و کار خواهند کرد، قرنی که سیطره کامپیوتر و رسانه‌های گروهی عالمگیر و اقتصاد جهانی خواهد بود، لذا برای این مشاغل افراد باید ایده های تازه را جذب، طرحهای نو را درک و مسائل غیر سنتی را حل کنند. وضعیت اقتصادی کلید مناسبی برای آمادگی جهت این شغلهاست. (لین استور، ترجمه میرزا جلیلی، ۱۳۶۸) و از طرفی بی توجهی به وضعیت اقتصادی و در نتیجه افت تحصیلی در دانش آموزان به خصوص ، نابسامانیهای روحی و روانی دانش آموزان و در نهایت نابسامانیهای اجتماعی را پدید می آورد. (خیر، ۱۳۶۵) و همچنین با شناخت عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی، از امکانات و تجهیزات در جهت پرورش نیروی انسانی، استفاده بهینه به عمل می آید و با کمترین زیان اقتصادی- اجتماعی، نیروی مورد نیاز جامعه پرورش می یابد. (عظیمی، ۱۳۷۴)

اهداف پژوهش:

هدف این بررسی، شناخت ویژگی های خانواده ی نوجوانان بی ظاعت و و بی سواد و کم سواد و مقایسه ی آن با یکدیگر در جهت دستیابی به ویژگی های روانی این نوجوانان و نگرش آن هانسبت به خود و نسبت به فضای حاکم بر خانواده می باشد.

بدیهی است با شناخت بهتر ویژگی های این افراد به لحاظ عاطفی و نیز آگاهی یافتن از علل و عوامل ناهنجاری ها و آسیب های روانی، می توان گام های مؤثری در جهت رفع مشکلات آنان برداشت.

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
بسته طلایی PDF سوالات آیین نامه اصلی با جواب (جدید)
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز
سوالات فنی آیین نامه رانندگی جدید