برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه مسئولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات رایانه ایی و مخابراتی

تعداد صفحات : ۱۳۴صفحه _ فرمت WORD _

دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

00048831

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. ۱۴

بیان مسئله. ۱۷

سوالات تحقیق.. ۲۰

فرضیات تحقیق.. ۲۰

ساماندهی تحقیق.. ۲۰

اهدف تحقیق.. ۲۱

پیشینه تحقیق.. ۲۲

روش انجام تحقیق.. ۲۳

ساماندهی تحقیق.. ۲۳

گفتاراول:پیشینه تاریخی اینترنت.. ۲۴

گفتار دوم:تعریف واژگان کلیدی: ۲۵

الف)مسئولیت: ۲۵

ب) مسئولیت کیفری: ۲۶

ج) شبکه جهانی(اینترنت) : ۲۷

ه)تعریف ارایه کنندگان خدمات اینترنتی و مخابراتی.. ۲۸

ی)تعریف ارایه کنندگان خدمات دسترسی اینترنتی.. ۲۸

ن)تعریف جرم رایانه ای: ۲۸

و) ارتباطات: ۲۸

فصل دوم: مبانی وماهیت حقوقی جرایم رایانه ای ومخابرات

مبحث اول:مفهوم رایانه: ۳۰

گفتار اول: تعریف جرم رایانه ای.. ۳۰

مبحث دوم:انواع جرم های رایانه ای.. ۳۵

الف)هک کردن: ۳۵

ب)فیشینگ: ۳۶

ج)گروه ویروس های کامپیوتری: ۳۷

د): Cyber stalking. 38

ه)هویت جعلی: ۳۸

مبحث سوم:ویژگی جرایم رایانه ای.. ۳۹

گفتار اول:ویژگی جرایم اینترنتی.. ۳۹

الف)تخصّصی و علمی بودن. ۳۹

ب)دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن. ۴۰

ج)پیچیدگی خاص… ۴۱

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری.. ۴۲

ه)جهانی بودن. ۴۲

و)دشوار بودن کشف بزهکار. ۴۳

مبحث چهارم:تقسیم بندی جرایم رایانه ای: ۴۴

گفتار اول:جرایم علیه اشخاص : ۴۴

ب) جرایم علیه اموال. ۴۴

ج)جرایم علیه دولت ها: ۴۴

مبحث پنجم:محتوای جرایم رایانهای: ۴۷

الف)محتوا علیه عفت واخلاق.. ۴۷

ب)محتوا علیه مقدسات اسلام. ۴۸

پ)محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی.. ۴۸

ت)محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی.. ۴۹

ث)محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای.. ۴۹

ج) امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی.. ۵۰

د)محتوای دعوت کننده به جرم. ۵۰

مبحث ششم: دسته بندی جرم رایانه ای.. ۵۱

گفتار اول: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی.. ۵۱

گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجهول. ۵۲

گفتار سوم: جعل رایانه ای.. ۵۴

گفتار چهارم: خرابکاری رایانه ای.. ۵۶

گفتار پنجم: تخریب یا اخلال داده. ۵۶

گفتار ششم: اخلال سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.. ۵۷

مبحث هفتم:پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای.. ۵۸

گفتار اول:نقش دادستان برای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای: ۵۸

گفتار دوم: پلیس فتا ۶۰

گفتار سوم: نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای: ۶۱

گفتار چهارم:نصب آنتی ویروسها ونرم افراز هایی که وظیفه حذف یا جلوگیری از ورود کرمهای اینترنتی دارند برای جلوگیری از دزدی اطلاعات   ۶۱

گفتار پنجم: اقدامی که جدیدا توسط وزارت بازگانی صورت گرفته. ۶۲

گفتار ششم: ارتش سایبری ایران( هک کردن سایت های که برخلاف قانون جرایم رایانه ای عمل میکنند) ۶۲

گفتار هفتم:اقدامات ارتش سایبری ایران. ۶۳

گفتار هشتم:اطلاع رسانی به مردم در رابطه با جرایم رایانه ای: ۶۴

فصل سوم :مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای ومخابراتی وآثار وپیامدهای آن

 

مبحث اول:مسئولیت کیفری حقیقی.. ۶۶

گفتار اول:مسئولیت کیفری شخصی.. ۶۶

گفتار دوم: مسئولیت کیفری اشتراکی (مشارکتی) ۶۷

مبحث دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. ۶۷

مبحث سوم:مبانی مسئولیت کیفری ارایه کنندگان خدمات اینترنتی: ۷۰

گفتار اول:بررسی ادله موافقین و مخالفین مسؤولیت کیفری ارایه‌کندگان خدمات اینترنتی.. ۷۰

الف) نظریه مسؤولیت اشتراکی ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی در قبال محتوای غیرقانونی.. ۷۱

۱-نظریه موافقین.. ۷۱

۲- نظریه مخالفین.. ۷۱

ب) نظریه مسئولیت نیابتی (عاریتی) ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی.. ۷۵

۱-دیدگاه موافقان. ۷۵

۲- دیدگاه مخالفان. ۷۶

ج) مسئولیت مطلق و عاریتی ارائه‌کنندگان خدمات در برابر ارائه اطلاعات توسط غیر در شبکه: ۸۰

گفتار دوم:فواید پذیرش نظریه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی.. ۸۷

گفتار سوم:مسئولیت کیفری ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی در قبال تعرض کاربران به محرمانه بودن، تمامیت و امنیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای   ۸۸

گفتار چهارم: مسئولیت ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی در قبال عدم حفظ امنیت اطلاعات کاربران. ۹۰

مبحث چهارم:مسئولیت کیفری در مخابرات.. ۹۳

گفتار اول:مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات غیر مجاز تلفن اینترنتی.. ۹۵

بند اول:قاچاق مکالمات تلفنی وارده به کشور. ۹۷

بند دوم:قاچاق مکالمات تلفنی صادره از کشور. ۹۹

بند سوم:قاچاق مکالمات تلفنی عبوری از کشور. ۱۰۰

گفتار دوم::تحلیل مسئولیت کیفری ارائه‌کنندگان خدمات اینترنی با توجه به مسئولیت کیفری رسانه‌های گروهی.. ۱۰۲

گفتار سوم:: مسئولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات رایانه ای ومخابراتی در صورت نقض حق آزادی اطلاعات گیرندگان خدمات وعدم کنترل اطلاعات غیر قانونی   ۱۰۴

بند اول:آزادی اطلاعات و وضعیت آن در مقررات داخلی وبین اللملی.. ۱۰۹

الف- آزادی اطلاعات وحدود آن. ۱۱۴

ب)آزادی اطلاعات در قانون اساسی ایران. ۱۱۶

ت) عناصر وارکان نقص آزادی اطلاعات.. ۱۱۶

۱- عنصر قانونی.. ۱۱۶

۲-عنصر مادی(پیکره جرم) ۱۱۷

بند دوم: مسئولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات رایانه ای ومخابراتی درصورت عدم تامین امنیت اطلاعات وسیستم های رایانه ای گیرندگان خدمات   ۱۱۷

الف) امنیت اطلاعات.. ۱۱۷

ب) ارکان وعناصر. ۱۱۹

۱-محرمانگی.. ۱۲۰

۲-یکپارچه بودن. ۱۲۱

۳- قابل دسترس بودن. ۱۲۱

۴-قابلیت بررسی.. ۱۲۲

۵-قابلیت عدم انکار انجام عمل.. ۱۲۲

۶- اصل بودن. ۱۲۲

۷-کنترل دسترسی.. ۱۲۲

مبحث پنجم: جرایم وحملات علیه اطلاعات وسیستم های رایانه ای.. ۱۲۵

گفتار اول: جرایم علیه موجودیت اطلاعات ودسترسی به سیستم های رایانه ای ومجرمین آنها ۱۲۵

نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۲۸

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۴


پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود تراکت لایه باز کانـدیدای دهـمیـن دوره مجـلـس شــورای اسلامی
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی