برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه مطالعه زمینه های جامعه شناختی طلاق در خانواده های شهرستان صحنه

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                                                ۱

فصل اول: مقدمات                                                                                               ۵

تاریخچه مطالعاتی                                                                                                                                            ۶

بیان مسئله                                                                                                                                                         ۷

چارچوب نظری                                                                                                                                                ۹

فرضیه های تحقیق                                                                                                                                            ۱۴

تعریف متغیرهای تحقیق                                                                                                                                    ۱۶

متغیر های اصلی پژوهش                                                                                                                                  ۱۶

تعریف نظری و عملیاتی                                                                                                                                    ۱۶

اهداف پژوهش                                                                                                                                                ۱۸

اهمیت تحقیق                                                                                                                                                   ۲۰

تعریف اصطلاحات                                                                                                                                          ۲۰

فصل دوم: مرور مطالعاتی                                                                                    ۲۲                                        

تعریف خانواده و انواع آن                                                                                                                               ۲۴

انواع خانواده                                                                                                                                                    ۲۴

مرور مسئله طلاق                                                                                                                                             ۲۹

طلاق و سستی روابط اجتماعی                                                                                                                         ۳۹

نظریه حساسیت و مسئله طلاق                                                                                                                          ۳۹

نظریه خویشتن یافتگی و مسئله طلاق                                                                                                                ۴۰

سابقه تاریخ طلاق قضایی در قوانین ایران                                                                                                         ۴۲

علل دادخواست طلاق از جانب زوجه                                                                                                              ۴۴

طلاق در ادیان                                                                                                                                                 ۴۷

زرتشت                                                                                                                                                            ۴۷

دین یهود                                                                                                                                                          ۴۸

طلاق در مسیحیت                                                                                                                                            ۴۸

در دین اسلام                                                                                                                                                   ۴۹

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                  ۵۱                                                          

جامعه آماری                                                                                                                                                   ۵۲

روش تحقیق                                                                                                                                                     ۵۳

فن گرد آوری اطلاعات                                                                                                                                   ۵۴

شرح نمونه گیری                                                                                                                                              ۵۴

پایایی تحقیق                                                                                                                                                    ۵۵

فصل چهارم : ارائه و تجزیه وتحلیل داد ه ها                                                     ۵۶                                                                  

فصل پنجم : نتیجه گیری                                                                                   ۷۰                                                                

پیشنهادات                                                                                                                                                        ۷۲

کتاب نامه                                                                                                                                                         ۷۴

ضمائم                                                                                                                                                             ۷۶

پرسشنامه                                                                                                                  ۷۷

جدول آماری جامعه مورد مطالعه                                                                                 ۸۰

نمودار تفسیری و چند متغیری بودن طلاق                                                                     ۸۰

جدول زمینه های تاثیر گذار بر زمینه های طلاق در منطقه (شاخص بندی)                         ۸۲

.نموداررابطه xوy                                                                                                     ۸۳

جدول(پ) فراوانی درخواست طلاق از سوی زوجه                                                       ۸۴

جدول رایطه مفاهیم و متغیر ها                                                                                                ۸۵

جداول آماری و (فراوانی و درصد تجمعی)                                                                   ۸۶

جدول جنس                                                                                                                                                        ۸۶

جدول سن                                                                                                                                                          ۸۶

جدول تحصیلات                                                                                                                                                  ۸۷

جدول شاغل بودن                                                                                                                                                ۸۷

جدول شغل                                                                                                                                                         ۸۸

جدول بیکاری همسر                                                                                                                                             ۸۸

جدول میزان در آمد                                                                                                                                             ۸۹

جدول میزان دارا بودن فرزند                                                                                                                                   ۸۹

جدول تعداد داشتن فرزند                                                                                                                                       ۹۰

جدول میزان زیارت رفتن                                                                                                                                       ۹۰

جدول میزان نماز خواندن                                                                                                                                        ۹۱

جدول میزان روزه گرفتن                                                                                                                                        ۹۱

جدول میزان تفاوت سنی                                                                                                                                        ۹۲

جدول دروغگویی                                                                                                                                                ۹۲

جدول میزان کاربرد کلمات عاطفی                                                                                                                           ۹۲

جدول میزان داشتن ارتباط با افراد معتاد به مواد مخدر                                                                                                  ۹۳

جدول میزان بر آورده شدن نیاز های عاطفی                                                                                                               ۹۳

جدول میزان گفتن راز های درونی                                                                                                                            ۹۴

جدول میزان ناسازگاری همسران                                                                                                                               ۹۴

جدول خارج شدن از منزل بدون آگاهی همسر                                                                                                             ۹۵

جدول میزان استفاده از مواد مخدر                                                                                                                            ۹۵

جدول میزان داشتن آرامش در کنار همسر                                                                                                                  ۹۶

جدول میزان لذت بخش بودن کار های خانه                                                                                                               ۹۶

جدول میزان بر آورده شدن نیاز ها                                                                                                                            ۹۷

جدول میزان انتخاب مجدد همسر                                                                                                                              ۹۷

جدول میزان راضی بودن از همسر                                                                                                                             ۹۸

جدول میزان دوستی با همسر                                                                                                                                    ۹۸

جداول chi-square                                                                                               ۹۹

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )
پایان نامه سبک هاي هويت وسلامت روان در زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز