برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه «هتل سه ستاره عطاملک» «هتل سه ستاره پارت ایران» *** پایان‌نامه کارشناسی معماری

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه  

مقدمه ای در باب شهر وگردشگری.

تالیف:وحید ربانی فر

فصل اول – شناخت

شناخت خراسان رضوی و شهرستان سبزوار                  ۱

الف:پیشینه تاریخی خراسان                            ۲

ب: جغرافیایی طبیعی خراسان                          ۲

پ سابقه تقسیمات کشوری در خراسان                    ۵

ت: جمعیت استان                                 ۷

ث: سواد                                     ۱۳

ج : زمینه اشتغال                                ۱۴

چ: مسکن                                     ۱۴

ه: استان خراسان رضوی در یک نگاه                     ۱۵

شناخت شهرستان سبزوار                            ۱۷

الف: موقعیت شهرستان سبزوار                          ۱۸

ب: سبزوار از گذشته تا امروز                         ۱۹

پ: هنرهای سنتی                                  ۲۱

ت: ابنیه تاریخی                                 ۲۲

ث: مردم شناسی                               ۲۲

ج: جغرافیای شهرستان سبزوار                          ۲۳

چ: منابع آب شهرستان                              ۲۴

پ: ناهمواریها                               ۲۶

د: پوشش گیاهی                               ۲۶

ذ: راهها                                    ۲۶

ر: بررسی وضعیت اجتماعی شهرستان سبزوار                   ۲۷

شناخت شهرستان جوین                              ۳۱

الف: جغرافیایی طبیعی جوین                           ۳۲

ب: جغرافیای تاریخی جوین                         ۳۵

پ: جغرافیای اقتصادی جوین                        ۴۱

ت:جغرافیای انسانی                               ۴۷

ج:نگاهی به تاریخچه شهر نقاب                         ۴۸

ح: حکم آباد دروازه طلایی جوین                           ۴۹

چ:امور اجتماعی                               ۵۶

خ:امور تولیدی                               ۶۲

ر: شهر آق قلعه میراثی گرانبها از تاریخ گذشته                   ۶۷

ز: میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری جوین در یک نگاه            ۶۸

فصل دوم – مبانی نظری و بسط ایده ها

الف) الهام و برداشت از معماری ایران                               ۷۷

۱) درون گرایی                                         ۷۸

۲)مرکزیت                                            ۷۹

۳)انعکاس                                        ۷۹

۴)پیوند معماری با طبیعت                                 ۸۰

۵)هندسه                                        ۸۱

۶)شفافیت و تداوم                                    ۸۴

۷)راز و ابهام                                           ۸۵

۸)تعادل موزون / توازن احساس                                 ۸۶

۹)چشم دل                                       ۸۸

ب )پیدایش فرم در معماری ایران                           ۹۱

– فرم های ساده                                      ۹۳

۱- صفه یا تخت                                       ۹۳

۲-برج ها و مناره ها                                     ۹۳

۳-ایوان                                        ۹۴

۴-تالار                                              ۹۵

۵-چهار طاقی                                         ۹۵

۶-دالان                                          ۹۶

۷-حیاط                                          ۹۷

– فرم های مرکب                                      ۹۹

۱- تخت- منار                                        ۹۹

۲- تخت- ایوان تالار                                       ۱۰۰

۳- ایوان چهار طاقی                                ۱۰۱

– حاصل سخن                                     ۱۰۳

ج) اجزاء طراحی                                  ۱۰۵

– آب                                           ۱۰۵

– عناصر بصری                                    ۱۰۸

– گیاهان                                        ۱۱۲

– موارد مربوط فضا                               ۱۱۷

– اصول طراحی                                    ۱۲۲

فصل سوم – مطالعات فیزیکی

الف)برنامه ریزی فیزیکی                              ۱۲۶

انواع هتل ها                                        ۱۲۶

تجزیه و تحلیل امکان سنجی پروژه                           ۱۲۶

تعریف پروژه                                     ۱۲۸

عوامل بصری جذبی                                 ۱۲۹

عوامل جذب در طراحی                                  ۱۳۱

شرح فعالیت ها هتل                                   ۱۳۱

انواع فعالیت های قابل بررسی در هتل                           ۱۳۲

پلان طبقات                                       ۱۳۴

شکل های مختلف هسته ارتباطی                          ۱۳۵

معیارهای طراحی اتاق خواب                            ۱۴۰

فضای سرویس دهی طبقات                            ۱۴۳

اتاق مهمان                                      ۱۴۵

ابعاد اتاق ها                                       ۱۴۹

ابعاد و اندازه تخت ها                                    ۱۴۹

اهداف برنامه ریزی لابی                               ۱۴۹

فضاهای عرضه غذا                                 ۱۵۰

اهداف در طراحی رستوران ها                           ۱۵۱

فضای ورزشی                                      ۱۵۷

فضای اداری                                      ۱۵۷

اهداف طراحی پیشخوان                             ۱۵۸

فضاهای خدماتی                                   ۱۶۰

آشپزخانه هتل                                        ۱۶۰

محاسبات فضای راهروی حرکتی                       ۱۶۴

لیست و مساحت فضاهای هتل                             ۱۷۳

ب) بررسی و تحلیل نمونه های مشابه                         ۱۸۷

۱) هتل Esu پارانا                                    ۱۸۸

۲) مجموعه اقامتی تجاری زائر سرای مشهد                      ۱۹۲

۳) Hotel Klijlhuber                                                                                                                              ۲۰۰

۴)palk Hyatt Sydney Hotel AUSTRALIY                ۲۰۷

۵) هتل عباسی اصفهان                                 ۲۰۹

۶) هتل صخره ای خرم آباد                             ۲۱۰


فصل چهارم – روند طراحی

بررسی اقلیمی سایت                                   ۲۱۸

نتایج حاصله از بررسی اقلیمی                              ۲۲۱

کانسپت و ایده کلی                               ۲۲۱

هندسه کلی طرح                                   ۲۲۳

زون بندی عملکردها                                   ۲۲۶

تحلیل سایت                                      ۲۲۹

انتخاب سیستم های سازه ای و تاسیساتی طرح                 ۲۳۶

                                      

   

۲۵۲ فصل پنجم-هتل ۳ستاره پارت ایران طراحی وحید ربانی فر

 

۳star PART IRAN HOTEL”

***

مقدمه ای در باب سفر و گردشگری :

مفهوم عام سفر به معنای حرکت از مکانی به مکانی دیگر می باشد و نفس آن جنبش و حرکت می باشد که با سکون و لختی در تضاد می باشد وقتی به دنبال این مفهوم تاریخ زندگی بشر را ورق می زنیم به عوامل محرکه بسیاری برای آن مواجه می شویم که انسان را برای این تحول آماده می کند . همانطور که در قوانین فیزیکی نیوتونی مطرح می باشد هر جسمی تمایل به سکون و لختی دارد . یعنی دوست می دارد در آن حالتی که هست باقی بماند و علاوه بر آن انسان نیز زاتاً دوست دارد در آن محل باقی بماند و حال آنکه باید نیرویی باشد تا بتواند او را از آن حالت سکون و خمود در آورد . حال آنکه این نیرو می تواند آنقدر قوی باشد که این حرکت را به صورت گروهی در آورد . از جمله این عوامل می توان به نیروه های سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و اقتصادی بلایای آسمانی و یا علاقه به شناخت تمدن های دیگر و را نام برد . سیاست می تواند توسط حکومت های حاکم بر یک منطقه ، به یک گروه یا اشخاص تحمل شود . همانند منتقل کردن این اقشار به خراسان برای جلوگیری از نفوذ اقوام شرقی ایران . از عوامل فرهنگی نیز می توان به سفرها یی که از طرف بعضی دولتها برای ترویج فرهنگی خاص در کشورهای دیگر اتفاق می افتد . مذهب نیز در کل تاریخ مسبب بسیاری از سفرها بوده . همانند سفر هجرت مسلمانان از مکه به مدینه، اقتصاد نیز یکی از دلایل اصلی این جابجایی ها بوده است که برای تغییر وضعیت بد اقتصادی یا برای تجارت صورت می گرفته است در زمان حکومت هخامنشی به علت تثبیت حکومت و ایجاد امنیت نسبی و رونق گرفتن اقتصاد و وجود این راهنمای بین المللی و مهم ، تجارت و به تبع آن سیر و سفر رونق گرفت . در متون فلسفی و عرفانی اسلامی نیز توجه مهمی به مفهوم سفر وحرکت شده است و سلوک و طریق انسان در راه حق تا آن نقطه ای که « کل شئ هالک إلا و جهه‘» ادامه می یابد و همچنین در دین بودا نیز سفر درونی انسان برای رسیدن به نیروان مورد توجه قرار گرفته است . و به طور کلی ‌از عادت و روزمرگی در دین ما انزجار می جویند . سیری که برای رسیدن به این مرحله گفته شده شامل هفت مرحله شده است که انسان در پایان هر مرحله به منزلگاهی می رسد که آن شروعی برای حرکت بعدی است و مقصد برای کسی است که در این راه قدم می گذارد راهی که هر خارش نشان از کف پای دارد .

گردشگری روندی است که از گذشته دور با اشکال خاص خود در جوامع انسانی وجود داشته و تدریجاً طی مراحل تاریخی سیر تکاملی خود را تا زمان حاضر پیموده است . این پدیده عموماً بر بنیاد عامل اساسی مسافرت و جابجایی قراردارد که خود زاده نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان است . رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی نیز نیاز به تفریح را افزایش داده امروزه نیز هر چه ساختار جوامع انسانی پیچیده تر می شود نیاز به مسافرت و تفریح بیشتر، احساس می گردد و زمینه های تکامل فرهنگ و بینش انسان را فزونی         می بخشد. در جهان امروزی که تکنولوژی مدرن دگرگونی های همه جانبه ای را پدیده آورده و ارتباطات و حمل و نقل بسیار پیشرفته شده است، زندگی انسان را بویژه در جوامع شهری با مشکلات زیادی از جمله خستگی شدید و طلاقت فرسا مواجه ساخته ، لذا مسافرت و تغییر مکان موقت برای رفع خستگی ها و تجدید قوای جسمی و روحی امری ضروری به نظر می رسد . صنعت گردشگری امروزه به اندازه ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی هر منطقه اهمیت پیدا کرده است که اقتصادانان آنرا صادرات نامرئی نام نهاده اند. محققین علوم اجتماعی، جغرافیا، روان شناسی، باستان شناسی ، معماری نیز زمینه های دیگر این صنعت را از جمله برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی، تعادل بخشی روانی به جوامع، تبیین هویت قومی و فرهنگی، ارتباط با جوامع روستایی و آثار تاریخی، بررسی و شناسایی بناهای تاریخی حفاظت آن دانسته اند.

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
اختلالات زبانی در کودکان و شیوه های درمان
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری – مجموعه گردشگری سوران
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )