برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

پایان نامه یتیم و رسیدگی به آن از دیدگاه اسلام و قرآن

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات  ۱
تعریف و تبیین موضوع  ۲
چکیده ۲
فواید تحقیق ۳
پیشینه موضوع  ۳
روش گردآوری اطلاعات ۳
اهداف تحقیق ۳
واژگان کلیدی ۴

فصل دوم : یتیم از دیدگاه اسلام
بخش۱: اسلام ، دین همه جانبه و کامل  ۷
بخش ۲: توجه به موضوع یتیم قبل از اسلام  ۱۰
الف- یتیم در دیگر ادیان الهی  ۱۰
ب- یتیم در دوره جاهلیت  ۱۱
بخش ۳: اسلام و نقش خانواده در تربیت کودک ۱۵
الف- نقش ریشه ای خانواده در تربیت  ۱۵
ب- نقش پدر در تربیت کودک  ۱۷
ج- وظایف پدر در خانواده  ۱۸
د- نقش مادر در تربیت کودک  ۱۹
و- خانواده اسلامی و یتیمان ۲۱
بخش ۴ : نقش یتیمی در بالندگی و شکوفایی  ۲۳
الف- کودکی حضرت محمد (صلی ا… علیه و آله وسلم) ۲۴
ب- یتیمان دیروز ، بزرگان امروز  ۲۷

فصل سوم : حمایت تربیتی و اجتماعی از یتیم در قرآن  ۳۱
اسلام وتوجه همه جانبه به یتیمان  ۳۲
بخش ۱: وظایف فردی مسلمانان نسبت به یتیم  ۳۵
الف- اکرام یتیم  ۳۵
ب- نهی از ظلم به یتیم  ۳۶
ج- برخورد صحیح با دختران یتیم  ۳۷
د- خطر عقوبت در برخورد نادرست با یتیم  ۴۱
بخش ۲: وظایف اجتماعی مسلمانان در برابر یتیم  ۴۴
الف _ احسان  ۴۵
۱٫ آیه ۳۶ نساء  ۴۵
۲٫ آیه۸۳  بقره  ۴۶
۳٫ آیه ۵ نساء  ۴۷
ب – تربیت و نگهداری از یتیمان  ۴۹
ج – توصیه به انفاق در قرآن کریم  ۵۱
۱٫آیه ۲۱۵ بقره  ۵۲
۲٫آیه ۱۷۷ بقره  ۵۳
۳٫آیه های ۱۶-۱۳ بلد  ۵۴
۴٫آیه های ۹-۸ انسان  ۵۴
بخش ۳: وظایف حکومت اسلامی در قبال یتیمان   ۵۷
الف _ حاکم جامعه اسلامی ، پدر یتیمان است.  ۵۸
ب – منابع حکومتی تأمین نیازهای ایتام  ۵۹
۱٫ زکات  ۶۰
۲٫ خمس  ۶۰
۳٫ فی ء   ۶۵
ج- الگوهای نمونه برای حاکمان جامعه اسلامی  ۶۶

فصل چهارم : حمایت  مالی و حقوقی از یتیمان در قرآن  ۶۸
بخش ۱: سرپرستی یتیمان  ۷۰
بخش ۲: ارث از دیدگاه اسلام  ۷۷
بخش ۳: ضرورت حفظ و مراقبت از  اموال یتیم  ۸۲
بخش ۴: احکام فقهی  حجر در قرآن  ۸۸
الف – آیه ۶ نساء  ۸۹
ب _ آیه ۲ نساء  ۹۴
ج – آیه ۹و ۱۰ نساء  ۹۶
د- آیه ۵  نساء  ۹۷
فهرست منابع و مآخذ
۱- قرآن کریم
۲- ترجمه و شرح نهج البلاغه، فیض الاسلام علی نقی، مرکز نشر آثار فیض الاسلام،اسفند ۱۳۷۲
۳- سخنان علی (ع)از نهج البلاغه، مترجم: فاضل جواد، موسسه مطبوعاتی علمی، چاپ بیستم،۱۳۹۸ ه. ق
۴- آموزه های فردی و اجتماعی از دوران نوجوانی و جوانی پیشوایان دین،غراب  کمال الدین ، نشر صلح ،چاپ اول،پاییز ۱۳۷۷
۵- آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)، گرجی  ابوالقاسم،نشر میزان ، چاپ اول ، زمستان ۸۰
۶- آیات الاحکام( بخشهایی از کنزالعرفان فاضل مقدادبن عبدالله سیوری)، مترجم: عظیمی گرگانی هادی ، انتشارات امیری، چاپ اول ، پاییز ۷۸
۷- آیات الاحکام حقوقی( مدنی- کیفری) آقایی  محمد علی، چاپ اول،  نشر خط سوم
۸- اصول کافی ، کلینی، ثقه الاسلام ، ترجمه و شرح فارسی: آیت ا… شیخ محمد باقر کمره ای ، انتشارات اسوه، چاپ نهم
۹- المیزان فی تفسیر القرآن ، طباطبایی  محمد حسین، ترجمه : موسوی همدانی سید محمد باقر، کانون انتشارات محمدی، چاپ ۱۳۴۵
۱۰- بحارالانوار، مجلسی  محمد باقر، موسسه الوفاء، ۱۴۰۳هـ ۱۹۸۳ م، بیروت لبنان
۱۱- پژوهشی پیرامون مفردات قرآن، رازینی  علی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول زمستان ۱۳۸۱
۱۲- تاج العروس من جواهر القاموس، الحسینی الزبیدی  محمد مرتضی ، تحقیق: علی شیری، چاپ دوم ،۱۴۱۴هـ – ۱۹۹۴ م
۱۳- تفسیر شاهی أو آیات الاحکام ،جرجانی  سید الامیر ابولفتح، انتشارات نوید، خرداد ۱۳۶۲
۱۴- تفسیر نمونه، مکارم شیرازی  ناصر وهمکاران، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ۲۱ – ۱۳۸۲ ه. ش
۱۵-  جاهلیت و اسلام، نوری  یحیی، موسسه انتشارات و کتابخانه شمس، تهران، اسفند ۱۳۴۲٫
۱۶- خانواده د رقرآن ، بهشتی احمد،  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ دوم- ۱۳۷۷
۱۷-داستان های کودکی مردان بزرگ، صادقی اردستانی احمد، انتشارات فؤاد، چاپخانه سلمان فارسی، چاپ اول ، پاپیز ۷۶
۱۹- در مسیر داوری( کاوشی پیرامون کودکان بی سرپرست و چگونگی نگهداری از آنان)، صنعتی نیا عباسعلی،  چاپخانه سازمان بهزیستی کشور،  فروردین سال ۱۳۷۰-
۲۰- دیوان امیرالمؤمنین (ع)،زمانی مصطفی، پیام اسلام، قم ۱۳۶۹
۲۱- زکات  و خمس در اسلام، مدرسی  سید محمد رضا، موسسه در راه حق ،چاپ اول، تابستان ۶۷ف قم
۲۳- قاموس قرآن،  قر شی  آیت ا… سید علی اکبر، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۱ هـ.ش
۲۴- گزیده ی تفسیر کشف الاسرار( تفسیر میبدی) به اهتمام  شریعت   محمد جواد
اساطیر، چاپ اول،  ۱۳۷۳ هـ.ش
۲۵- لسان العرب،  ابن منظور،  تحقیق: علی شیری ، چاپ اول، ۱۴۰۸ هـ – ۱۹۸۸ م
۲۶- مفردات الفاظ القرآن،  علامه راغب اصفهانی،  تحقیق: صفوان عدنان داوودی، دار القلم دمشق، چاپ دوم- پاییز ۱۳۸۰
۲۷- میزان الحکمه،  ری شهری  محمد،  دارالحدیث،  چاپ اول
۲۸- نسیم حیات   تفسیر قرآن کریم ، بهرامپور ابوالفضل ،  آوای قرآن، چاپ ششم ، ۱۳۸۶
۲۹- نظام خانواده در اسلام،  انصاریان  حسین ، انتشارات ( اُم ابیها) ،  چاپ دوازدهم ،  زمستان ۷۸
۳۰- نقش تربیتی پدر در خانواده، نجاتی   حسین،  چاپار فرزانگان،  چاپ ندا، چاپ اول ۱۳۷۱
۳۱- یتیم ازدیدگاه قرآن  وسنت ، بحرالعلوم  عزالدین ، مترجم: فقیه ایمانی  محمد رضا،  محمدرضا فقیه ایمانی،سال نشر: ۱۳۷۲- اصفهان
۳۲- یتیم در قرآن و حدیث، علمچی میبدی  ملیحه،  سازمان تبلیغات اسلامی،  شرکت چاپ و نشر بین الملل، سال ۱۳۸۱

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
اختلالات زبانی در کودکان و شیوه های درمان
نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دانلود کارت ویزیت جدید خدمات کامپیوتری لایه باز