برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

چالش ها و راهکارهای توسعه نظام فناوری اطلاعات در ایران

عنوان صفحه
 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

۲

فصل اول : تاریخچه و تعاریف فن آوری اطلاعات           
۱-۱-    تاریخچه فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۲-    تعریف فن آوری اطلاعات          ………………………………………………………………………………………………… ۷
فصل دوم : تحلیل وضعیت فن آوری اطلاعات  
فصل سوم : چالش های فن آوری اطلاعات  
۳-۱- چالش های فن آوری ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۲- مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… ۶۱
۳-۳- تصمیمات مختص مدیران در بخش فن آوری اطلاعات …………………………………………………….. ۶۳
فصل چهارم : فرصت ها و چالش های ناشی از جامعه اطلاعاتی  
۴-۱- فرصت های ناشی از جامعه اطلاعاتی        ………………………………………………………………………………… ۷۱
۴-۲- چالش های ناشی از حضور جامعه اطلاعاتی …………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۳- این فن آوری به چه شکلی می تواند در توسعه و فقرزدایی موثر باشد ……………………………… ۷۶
۴-۴- ابعاد تجارت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۵- تاثیرات اقتصادی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۶- شواهد موجود درسطح بین الملل ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
فصل پنجم : راهکارهای توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  
۵-۱- سیاست های اطلاعاتی و ارتباطی در بخش فن آوری اطلاعات …………………………………………. ۱۱۶
۵-۲- سیاست های اطلاعاتی و ارتباطی در بخش فرهنگ ………………………………………………………….. ۱۱۷
۵-۳- استراتژی فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه ………………………………………………………. ۱۲۱
۵-۴- راهبردها و راهکارهای مرتبط با وزارت آموزش و پرورش ………………………………………………….. ۱۲۲
۵-۵- راهبردها و راهکارهای مرتبط با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ……………………………… ۱۴۱
۵-۶- سند راهبردی توسعه فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ……………………………………… ۱۵۲
۵-۷- مدلی برای توسعه و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه ………………………………. ۱۶۱
نتیجه گیری  
منابع  

فهرست مطالب

چکیده

به موازات استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حیات بشری ، جهان به سرعت درحال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است. امروزه امکان دستیابی به اینترنت و استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی جوامع بشری روند تصاعدی را طی می نماید و جوامع مختلف هریک با توجه به زیرساخت های متعدد ایجاد شده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می نمایند. ایجاد زیرساخت های ارتباطی ، قانونی و تربیت نیروی کار آشنا با فن آوری اطلاعات و ارتباطات نمونه هایی از تلاش انجام شده دراین خصوص است. رشد شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، جوامع شهری و روستایی، شهروندان ماهر و آموزش دیده و فاقد مهارت، جای هیچ گونه شک و تردیدی در رابطه با تدوین استراتژی ها و تبعیت از سیاست ها و رویکردهای مناسب برای نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته است.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با گسترش کاربرد فن آوری اطلاعات در کشور و تدوین طرح هایی جهت توسعه این کاربری ها نظیر طرح تکفا (توسعه کاربردی فن آوری اطلاعات ) وتعریف انبوهی از پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در بخش های مختلف دولتی و خصوصی امروزه شاهد به ثمر نشست بخشی ازاین پروژه ها در کشور هستیم. اما این که انجام این پروژه ها تا چه حد به گسترش کاربرد فن آوری اطلاعات درکشور کمک نموده است،‌نیازمند بررسی و ارزیابی جامعه هریک از پروژه ها براساس اهداف ازپیش تعیین شده می باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستی های موجود دراین زمینه ، در تعیین اهداف و برنامه ریزی های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. دراین پروژه سعی شده است تا به برخی از چالش ها و مشکلاتی که درعرض این چندسال گریبانگیر فن آوری اطلاعات در کشور بوده اشاره شود. ازاین روست که مفهوم جامعه اطلاعاتی امروزه به سرچشمه ای از مباحثه ها و گفتمان های فراوان تبدیل گردیده است به گونه ای که می توان گفت برخی ازاین مباحثه ها موضوعاتی ازجمله اهمیت دانش نظری در مقایسه با تجربه گرایی حق دسترسی همه شهروندان به اطلاعت ، دموکراسی مشارکتی و اقتصاد اطلاعاتی، جهان را به عنوان برخی از پیامدهای جامعه اطلاعاتی طرف توجه قرار داده اند و پاره ای دیگر به پیامدهای چون نقش نظارتی ، دستکاری افکار و نابودی گستره عمومی و نیز شکاف و نابرابری های اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی نظر دارند. به هرحال چه آنان که رویکرد بدبینانه و چه آنانی که نگاه خوش بینانه ای به مقوله جامعه اطلاعاتی دارند همگی به نقش و اهمیت کلیدی اطلاعات در جهان کنونی اذعان می کنند. پس می توان گفت که راهبرد موثر ، نه برخورد منفعلانه نه جبهه گیری بدبینانه و نه پذیرش خوش بینانه بلکه موضوع فعال و نقادانه توأم با تعامل منطقی و هوشیارانه است به گونه ای که نخست به شناخت و تعریف درستی از این پدیده دست یابیم و آنگاه با توجه به شرایط موجود به بهره گیری از دستاوردهای مثبت همت گماریم. ازاین رو مطالب این پروژه در سه بخش به شرح زیر تدوین می شود.

 1. فرصت های ناشی از جامعه اطلاعاتی
 2. چالش های ناشی از حضور جامعه اطلاعاتی
 3. برنامه های سوم توسعه ایران به سوی جامعه اطلاعاتی

ویژگی های جامعه اطلاعاتی :

جامعه اطلاعاتی ارائه کننده مدلی است نوین از جامعه که در آن :

 • مفاهیم سنتی آموزش ، کسب و کار، اقتصاد و تجارت متحول می گردد.
 • ارزش های اطلاعاتی جایگزین ارزش های مادی می شود.
 • اطلاعات به سرعت تولید و دراختیار همه قرار می گیرد.
 • فعالیت های کاری بیشتر در پردازش اطلاعات است تا درتولید صنعتی یا کشاورزی
 • پردازش ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.
 • نقش زمان و مکان فیزیکی کم رنگ تر و امکان حضور مجازی ایجاد می شود.
 • مهارت ها و مشاغل جدید در عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می گردد.
 • شاخص های سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و روش های مدیریت و سازمان دهی متحول می گردد.

 

 

 

پیش نمایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل ارسال پیامک
سوالات فنی آیین نامه رانندگی جدید
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت شده با 265 صفحه )
سوالات استخدامی آموزش و پرورش