برو بالا

فروشگاه فایلها ( فروش انواع فایل psd ، word ،excel )

فروش ویژه فایلهای تحقیقاتی

shadow

دانلود رایگان مقاله انتشار اطلاعات در شبکه VANET

فصل اول: مقدمه————————————————— ۱

انواع شبکه های بی سیم—————————————————————– ۱

۱- ۱WPAN————————————————————————— 1

۲- ۱WLANS————————————————————————– 1

۳-۱ WMANS————————————————————————- 1

۴-۱ WWANS ———————————————————————— 2

۵-۱ WLAN ها————————————————————————- ۲

    ۱-۵-۱ معماری۸۰۲٫۱۱٫—————————————————————- ۲

     ۲-۵-۱ استانداردهای ۸۰۲٫۱۱————————————————————— ۳

      •۸۰۲٫۱۱b————————————————————————– 3

•       ۸۰۲٫۱۱a————————————————————————– 3

   ۳-۵-۱امنیت WLAN———————————————————————- 4

WEP •      و  WPAو WPAZ—————————————————————– 4

۶-۱ شبکه های Ad-hoc——————————————————————— 5

   ۱-۶-۱ تاریخچه شبکه های Ad- Hoc——————————————————— 5

    ۲-۶-۱ ویژگی های شبکه های Ad-Hoc——————————————————- 8

    ۳-۶-۱ کاربرد شبکه های Ad hoc———————————————————– 12

۷-۱ شبکه های VANET   —————————————————————– ۱۳

فصل دوم: مرور کلی بر مسیریابی در VANET————————— ۱۸

۱-۲ مسیر یابی در VANET—————————————————————– 18

۲-۲ پروتکل ها—————————————————————————— ۱۹

     ۱-۲-۲ AODV  ———————————————————————— ۱۹

     ۲-۲-۲ SRB——————————————————————————————- 20

     ۱-۲-۲-۲٫ گره حلقه امن( SRN)————————————————————- 21

۲-۲-۲-۲ گره های خارجی (ON)————————————————————— 21

۳-۲-۲-۲ گره های داخلی (IN)—————————————————————– 22

۳-۲-۲ DRNS —————————————————————————– 22

۴-۲-۲ GVGrid ————————————————————————— 22

۵-۲-۲ DOLPHIN ———————————————————————— 23

۶-۲-۲ WTRP——————————————————————————————– 24

۷-۲-۲ DSR —————————————————————————— 26

۸-۲-۲ SADV —————————————————————————- 26

فصل سوم: انتشار داده در VANET ———————————- ۲۸

۱-۳شرح انتشار داده در VANET ————————————————————- 28

۲-۳-اجزای پروتکل های انتشار مطمئن———————————————————- ۳۲

   ۱ -۲-۳پروتکل فراگیر درجه-آگاهی (EAEP)—————————————————- 32

    ۲-۲-۳ارایه انتشار گروهی (PGB)————————————————————- 33

    ۳-۲-۳ AckPBSM ———————————————————————- 33

    ۴-۲-۳ DECA————————————————————————– 34

    ۵-۲-۳ POCA ————————————————————————– 34

۳-۳ اجرای ارزیابی————————————————————————— ۳۴

     ۱-۳-۳ نتیجه شبیه سازی —————————————————————— ۳۴

     ۲-۳-۳ متریک ————————————————————————— ۳۶

     ۳-۳-۳ نتیجه شبیه سازی—————————————————————— ۳۶

 ۴-۳ سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده——————————————————— ۳۹

۵-۳ سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده———————————————————– ۴۳

۶-۳ ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته———————————————– ۴۵

۷-۳ انتشار داده در VANET —————————————————————– ۴۸

     ۱-۳-۷ انتشار V2I———————————————————————— 48

     ۲-۷-۳ انتشار V2V ———————————————————————- 48

۸-۳ شرح کار——————————————————————————- ۵۰

۹-۳ ارایه تکنیک انتشار داده —————————————————————— ۵۴

     ۱-۹-۳ طرح اصلی————————————————————————- ۵۴

     ۲-۹-۳ تشکیل ونگهداری خوشه————————————————————– ۵۶

     ۳-۹-۳ ارتباط خودرو به خودرو————————————————————– ۵۶

     ۴-۹-۳ ارتباط زیر ساخت با خودرو———————————————————— ۵۷

 ۱۰-۳  پروتکل DV-CAST —————————————————————- 57

     ۱-۱۰-۳ناحیه های ترافیکی مختلف در VANET———————————————— 57

     • ناحیه ترافیکی متراکم——————————————————————— ۵۸

     • ناحیه ترافیکی پراکنده——————————————————————– ۵۹

    ۲-۱۰-۳طرح نهایی ———————————————————————— ۶۰

    ۳-۱۰-۳طرح اصلی ———————————————————————— ۶۱

      ۲-۳-۱۰-۳ قواعد مسیر یابی ————————————————————— ۶۳

      ۳-۳-۱۰-۳مکانیسم شناسایی همسایه ——————————————————– ۶۳

   ۴-۱۰-۳ الگوریتم مسدود کننده انتشار———————————————————- ۶۳

   ۵-۱۰-۳ تکنیک ذخیره ارسال —————————————————————- ۶۴

۱۱-۳ مولفه های اصلی مسیریابی————————————————————— ۶۴

   ۱-۱۱-۳ مجاورت ارتباط گسترده————————————————————– ۶۵

   ۲-۱۱-۳ مجاورت ارتباط پراکنده————————————————————— ۶۶

   ۳-۱۱-۳ مجاورت در قطع ارتباط کلی———————————————————– ۶۸

 ۱۲-۳ اجرای شبکه ————————————————————————- ۶۹

     ۱-۱۲-۳ ابزار NS2 ———————————————————————– 69

     ۲-۱۲-۳ نتایج آزمایش——————————————————————— ۶۹

۱۳-۳ جنبه های برقراری ارتباط خودروها——————————————————— ۷۱

    ۱ -۱۳-۳ ویژگی ها/ فرضیه ها—————————————————————- ۷۱

    ۲-۱۳-۳ دو روش برای انتشار اطلاعات———————————————————- ۷۳

   ۳-۱۳-۳ انگیزه برای روش ترکیبی————————————————————– ۷۵

۱۴-۳ شیوه ترکیبی برای معماری سیستم——————————————————– ۷۷

   ۱-۱۴-۳ دامنه ارتباطی———————————————————————- ۷۸

  ۲-۱۴-۳ دامنه کاربردی———————————————————————- ۸۰

  ۳-۱۴-۳ استراتژی انتشار اطلاعات ————————————————————– ۸۲

   ۴-۱۴-۳ ایجاد هماهنگی بین گره هوشمند و غیر هوشمند——————————————- ۸۳

۱۵-۳ استراتژی انتشار اطلاعات —————————————————————- ۸۴

فصل چهارم:نتیجه گیری——————————————- ۸۶

مراجع——————————————————- ۸۸

پیش نمایش

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پنل ارسال پیامک
بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
طرح psd فاکتور چاپ و تبلیغات رایگان
بانک موبایل خوزستان (همراه اول)
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش ( کاملترین محصول استخدامی در کشور )